Röntgensjuksköterska Sinikka Evaldsson

Röntgensjuksköterska Sinikka Evaldsson

Person håller ultraljudsslang i handen.
Sinnika gör ett ultraljud. Foto: Elin Carlholt

Sinikka Evaldsson är röntgensjuksköterska på röntgen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, och läser till sonograf.

Vad innebär utbildningen i sin helhet?

– Sonografutbildningen finns på Karolinska Institutet i Stockholm. Det är en magisterutbildning på 60-75 högskolepoäng och pågår under två år på halvfart. Jag åker dit två dagar i månaden och läser medicinskt ultraljud med inriktning på ultraljud bukorgan. Jag gör även verksamhetsförlagd utbildning på min arbetsplats. 

Vad är det bästa med att läsa till sonograf?

– Att få lära sig något nytt och vidareutvecklas med ny, djupare kunskap. Att få utföra ultraljudsundersökningar på egen hand. 

Kan du berätta hur detta har betydelse för patienterna och verksamheten?

– Min erfarenhet som röntgensjuksköterska tror jag har en viktig roll för både patienter och verksamhet, eftersom jag har kännedom om undersökningarna. Att även avlasta läkarna känns betydelsefullt.

Vilket råd skulle du ge till personer som vill läsa till sonograf?

– Vill man lära sig mer och få djupare kunskap inom medicinskt ultraljud så ska man absolut gå denna utbildning om möjligheten finns.