Yrken

Psykolog

Psykologen Vanja
Vanja älskar att arbeta i team tillsammans med andra professioner. Foto: Johan W Avby

Vanja var nyfiken på varför människor agerar på ett visst sätt och vad som får oss att göra de val vi gör. Därför bytte hon från juristutbildningen för att påbörja psykologprogrammet. Detta var i slutet av 1990-talet, i Nederländerna. Efter att ha jobbat i åtta år på ett universitetssjukhus i Amsterdam så hamnade hon på Habiliteringscentrum i Eksjö.

- Jag älskar det tvärprofessionella arbetet här! Vi är olika professioner som bildar ett team kring patienten och dennes omgivning. Vi kan erbjuda ett jättebra stöd!

Vanjas arbetsdagar ser väldigt olika ut. Innan lunch kan hon sitta i teammöten med sina kollegor för att på eftermiddagen besöka en skola och göra observationer av barn som är i utredning. Nästa dag kan hon ägna förmiddagen åt att göra tester på barn och eftermiddagen åt att ha ett förstagångsmöte med föräldrar.

 

Vad är det bästa med jobbet som psykolog?

- Något av det bästa är att jag tillsammans med mina kollegor får jobba med och för patienter med särskilda behov. Jag lär mig massor av patienterna, deras nätverk, samt kollegor från andra professioner. Sen är Regionen generös med utbildningar och kurser. Jag känner att jag blir hörd när jag uttrycker att jag vill lära mig mer inom ett område, vilket är viktigt då det hela tiden kommer ny forskning och nya metoder att förhålla sig till.

Eftersom det är människor vi arbetar med så är varje ärende unikt. Patienter kan ha liknande utmaningar men eftersom vi arbetar med allting runtomkring patienten så finns det aldrig en standardlösning, alla situationer ser olika ut! Det gör att jag hela tiden utmanas att tänka kreativt för att komma fram till lösningar på problem.