Psykolog

Psykolog

Psykologer arbetar utifrån kunskap om människans psykologiska utveckling, för att främja utveckling eller undanröja hinder för utveckling. De har en vetenskapligt grundad kunskap för att utreda och behandla individer eller grupper av individer.

I arbetet som psykolog får man möjligheten att hjälpa människor analysera tankar, känslor och handlingar samt att lösa inre konflikter och hitta nya förhållningssätt till sig själv och andra.

Psykologer har också kunskap att undervisa, handleda eller ge konsultation i psykologiska frågor till andra yrkesgrupper. I psykologens kompetens ingår kunskap om metodutveckling, forsknings- och utvecklingsarbete.