Personal- och löneassistent

Personal- och löneassistent

Som personal och löneassistent har du en viktig uppgift med att registrera uppgifter i vårt personaladministrativa IT-stöd. Det handlar bland annat om uppgifter som gör att våra medarbetare får sin lön i rätt tid.

En löneassistent arbetar i huvudsak med att registrera uppgifter i vårt personaladministrativa IT stöd. De flesta uppgifterna registreras för att våra medarbetare ska få rätt lön i rätt tid. Förutom att registrera uppgifter för lön handlar det även om att registrera andra uppgifter så att vi kan få ut värdefull statistik för att planera vår verksamhet. 

Arbetet är varierande och kan innehålla inslag av både personal- och löneassistentuppgifter i en och samma roll. Som löne- och personalassistent handlar det ofta om arbete vid en dator, men också en hel del personkontakt med chefer och medarbetare. De vanligaste arbetsuppgifterna är registrering av uppgifter för lön, ledigheter och övertid, administration av anställningar, hantering av reseräkningar och utskrifter av arbetsgivarintyg.

Att vara personal och löneassistent innebär även att vara ett stöd till chefer i avtalsfrågor. Du besvara även frågor från våra anställda som rör lön och andra ersättningar.