Yrken

Ortoptist

En ortoptist är en vidareutbildad ögonsjuksköterska som har specialiserat sig i att undersöka, diagnosticera och behandla syn- och samsynsproblem hos främst barn, men också hos vuxna. Det kan vara att göra undersökningar av hur ögonen samarbetar, skelning och att följa en patients synutveckling.

Att vara ortoptist är ett självständigt arbete men som även har ett nära samarbete med ögonläkare och andra ögonspecialister.  De träffar dagligen många barn och vuxna och följer ofta patienterna under flera år. Den största delen av ortoptisters patienter är ofta barn som är remitterade från skolsköterskor, skolläkare, vårdcentraler, ögonläkare eller optiker. 

Ortoptister har även hand om synscreeningverksamhet på barnavårdscentraler. Synscreeningen utförs för att upptäcka skelning och synproblem i så tidig ålder som möjligt.