Yrken

Logoped

Caroline Falk är logoped, vilket innebär att hon arbetar med att utreda, diagnosticera och behandla svårigheter kopplade till tal, språk, röst och sväljning.
Caroline Falk är logoped, vilket innebär att hon arbetar med att utreda, diagnosticera och behandla svårigheter kopplade till tal, språk, röst och sväljning. Foto: Helena Dovier

Caroline Falk är logoped på Värnamo sjukhus och Gislaveds vårdcentral, och hjälper i sin yrkesroll människor som har problem med anknytning till talet.

 

– Vi utreder, diagnosticerar och behandlar svårigheter som är kopplade till tal, språk, röst och sväljning. Det handlar om allt ifrån de allra minsta barnen som kan ha en ovilja att äta, till äldre patienter med neurologisk sjukdom eller skada. Jag har en allmäntjänst, vilket innebär att jag arbetar med  flera diagnosgrupper. Men barn med tal- och språksvårigheter är i dagsläget den största gruppen. Jag har också kontakt med patienten under vårdtid, bland annat på geriatrisk avdelning, där jag exempelvis kommer i kontakt med patienter med sväljningssvårigheter.

 Vad fick dig att välja detta yrke?

 – Jag bestämde mig ganska tidigt, redan på högstadiet. Jag var intresserad av att arbeta med människor. Senare förstod jag också att detta var tvärvetenskapligt, med såväl medicin som språk och psykologi i yrket. Jag hade funderingar åt både specialpedagog och vården, men tyckte att logoped ringade in mina intressen bra.

 Vad är det bästa med ditt jobb?

 – Att jag får träffa mycket människor, i olika stadier i livet och situationer. Jag känner att mitt yrke kan betyda något för någon annan. Tjusningen är att man får följa en patient på vägen till förbättring. Det är ett väldigt stimulerande arbete, väldigt varierat där patientens behov styr. Det är svårt att göra något på slentrian!

 Vad säger du till den som funderar på att satsa på ditt yrke?

 – Det är rätt bra att ta reda på lite mer om logopedyrket, för att få uppfattning om vad vi gör. För den som funderar över yrket är det bra att få prata med en yrkesverksam logoped. Känns det rätt är det bara att köra på – det är ett väldigt roligt jobb. Man måste ha ett intresse av kontakt med andra människor, eftersom relationer och kommunikation är i fokus i det här yrket.

 MIKAEL BERGSTRÖM

Mer fakta:

Logopeder arbetar med människor i alla åldrar som har svårigheter att kommunicera. Du får en nära kontakt med andra människor och samarbetar mycket med andra yrkesgrupper. De flesta logopeder arbetar inom hälso- och sjukvården.

 Logopeder utreder, ställer diagnos på och behandlar olika typer av kommunikationsproblem. Grunden till problemen kan vara störningar i människors språk- och talförmåga liksom störningar i rösten. Även ät- och sväljsvårigheter ingår i logopedernas verksamhetsområden. Problemen kan bero på medfödda störningar eller vara orsakade av sjukdomar eller olyckshändelser.

Patienterna kan vara både barn och vuxna, och behandlingen anpassas till varje patients speciella förutsättningar. Behandlingen syftar till att så långt som möjligt övervinna kommunikationsstörningarna. En stor patientgrupp är personer som efter en stroke (hjärnblödning) får svårt att förstå tal eller att prata själva.

Logopeder samarbetar med och handleder andra yrkesgrupper, till exempel läkare, psykologer och arbetsterapeuter. Om man arbetar med barn och ungdomar är lärare och förskollärare också viktiga samarbetspartners