Yrken

Inköpare

Inköpare i Region Jönköpings län servar många olika verksamheter med att köpa in varor och tjänster. För att trivas i rollen är det viktigt att ha god samarbetsförmåga och samtidigt kunna ta egna initiativ. I arbetet ingår många kontakter både inom Region Jönköpings län och i andra organisationer.

Inköpare och upphandlare ansvarar för valet av leverantör och har kontakt med både gamla och nya leverantörer. Inköp ska vara noga planerade och det gäller att ha kunskap om hur stor åtgång det är på en viss produkt. Alla leverantörer utvärderas och bedöms utifrån krav på kvalitet, pris och leveranssäkerhet.

I Region Jönköpings län är det en mängd olika varor och tjänster som måste finnas i de olika verksamheterna. Det kan vara allt från förbrukningsmaterial inom hälso- och sjukvård, som operationsinstrument och arbetskläder, till utrustning av IT-produkter och  tjänster som konsultstöd. 

Arbetet sker ofta i projektform och inköparen kan fungera som projektledare. Tillsammans med företrädare för olika verksamheter kommer man fram till vad som ska upphandlas och vilka krav som ska ställas på produkten eller tjänsten. Det gäller inte bara funktion och kvalitet utan även miljö och säkerhet. När leverantörerna lämnat in sina anbud gör man en utvärdering och därefter beslutar man vilken eller vilka leverantörer som ska anlitas.