Yrken

Folkhälsoplanerare

Mattias Jonsson är folkhälsosekreterare
Mattias Jonsson är folkhälsosekreterare Foto: Johan W Avby

Alkohol och tobak är ett hot mot människors hälsa. Mattias Jonsson hjälper sjukvården att hjälpa invånarna till bättre hälsa.

Vad gör en folkhälsosekreterare?

– En stor del av mitt arbete handlar om att stödja personal på vårdcentraler och som opererar så att de kan ställa rätt frågor till patienterna om deras hälsa och livsstil. Att hjälpa människor att sluta röka inför en operation är ett sådant exempel.

Vad fick dig att välja detta yrke?

– Jag har alltid varit samhällsintresserad, men det var ändå lite av en slump. Efter gymnasiet var jag inne på friskvård eller sjukgymnast. Folkhälsa var inte så välkänt. Jag började läsa till idrottspedagog, och läste folkhälsa som en valbar kurs. Hur vi kan hjälpa människor med hälsan är i högsta grad en samhällsfråga.

Vad är det bästa med ditt yrke?

– Det bästa är nog att känna att man får vara med och påverka och kan göra skillnad.

Vad är den stora utmaningen?

– Att skillnaden mellan de som tänker på sin hälsa och de som inte gör det har ökat. Den stora utmaningen är att nå de grupper som behöver vårt stöd bäst. Men folkhälsa handlar också om stadsplanering och kollektivtrafik, att satsa på grönområden och planeringen av gång- och cykelvägar.

Vad säger du till den som funderar på att satsa på ditt yrke?

– Du får ett yrke där du verkligen kan använda din kreativitet. Rätt så självständigt arbete, men ändå i grupp. Man kan påverka i sitt yrke och de saker man arbetar med är viktiga.