Drifttekniker

Drifttekniker ansvarar för att övervaka driften vid anläggningar som producerar el eller värme. Du arbetar även med att underhålla och reparera teknisk utrustning. Det är vanligt att drifttekniker arbetar i skift eller jour- och beredskapstjänst.

Driften övervakas via dataskärmar i ett kontrollrum och via kontrollronder ute i anläggningen. I arbetet ingår att föra journaler och skriva dagrapporter om exempelvis tryck och temperatur.

Drifttekniker arbetar också med att rapportera fel och störningar. En annan del av yrket är att sköta underhåll och utföra vissa reparationsarbeten som ompackning av en ventil eller att laga en läckande pump.