Yrken

Biomedicinsk analytiker- Klinisk fysiologi

Person tittar in i kameran
Johan granskar bilder på dataskärm och värderar undersökningskvaliteten i de bedömningar han lämnar till ansvarig läkare. Foto: Johan W Avby

Johan Wedenfelt är biomedicinsk analytiker på klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Johan gick sin utbildning vid Hälsohögskolan och tog examen 2004.

Vad är det du trivs med bäst i ditt jobb?

– Det är att det är så självständigt och varierande och att det jag gör har betydelse för patienten. Jag har nu nått en sådan kunskapsnivå i mitt yrke att jag kan fatta beslut på egen hand och värdera undersökningskvaliteten i de bedömningar och preliminära svar jag lämnar till ansvarig läkare.

Kan du berätta om någon undersökning du utfört och som haft direkt betydelse för patienten?

– Jag gjorde ett ultraljud på hjärtat (ultraljudskardiogram) på en inneliggande patient där läkaren frågade efter orsaken till patientens andfåddhet. Undersökningen av hjärtat gav ingen direkt förklaring, men som ett ”bifynd” hittade jag ett stort bråck på stora kroppspulsådern i buken, som var så pass stort att det förmodligen behövde opereras. Hade jag inte hittat detta kanske patienten gått med det tills det brustit, något som kan innebära att patienten dör. Så betydelsen av det jag gör kan för vissa människor vara helt livsavgörande.

Vilket råd skulle du ge till nya studenter som funderar på att läsa till biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi?

– Våga ta för dig! Håll koll på vad som är på gång inom klinisk fysiologi. Ta också reda på vilka möjligheter du har i ditt framtida yrke.