Yrken

Bibliotekarie

Bibliotekarien arbetar med att hantera och strukturera information utifrån ett användarperspektiv. I yrket ingår att organisera och söka tryckta och elektroniska medier, samt kritiskt granska olika informationskällors kvalité och innehåll.

Bibliotekarierna som arbetar inom Region Jönköpings läns bibliotek är specialister på medicinsk informationssökning och referenshantering. Som bibliotekarie har du en pedagogisk funktion och håller i kurser om databas- och referenshantering.

Det finns en varierad arbetsmarknad för bibliotekarier, från tjänster vid folkbibliotek, vid skol-, gymnasie- och folkhögskolebibliotek, universitets- och högskolebibliotek och sjukhusbibliotek, till tjänster inom näringslivet och organisationer.