Yrken

Audionom

Audionomer arbetar med människor som har besvär med sin hörsel. I yrket ingår bedömning och utredning av personers hörselproblem, men även att prova ut hörselhjälpmedel och hjälpa till med hörselträning.

Arbetet innebär en blandning av tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga kunskaper inom hörselområdet. Audionomen bedömer det individuella behovet och lägger upp en behandlings- och rehabiliteringsplan till varje enskild person.

Audionomer har också ofta ett stort pedagogiskt ansvar. De informerar både enskilt och i grupp om orsaker och konsekvenser av hörselnedsättningar och hur man framgångsrikt kan hantera svårigheter man har som hörselskadad.

Audionomer arbetar ofta i team med andra yrkeskategorier som kuratorer, psykologer, hörselpedagoger, öron-näsa-halsläkare, audiologer och tekniker.