Yrken

Arbetsmiljöpsykolog

Arbetsmiljöpsykologen arbetar med trivsel på arbetsplatsen. Det kan handla om allt från bullernivån till att medarbetare blir orättvist behandlade på jobbet. Som arbetsmiljöpsykolog arbetar du med att på olika sätt hjälpa medarbetare förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

För att skapa trivsel på arbetsplatsen spelar en rad faktorer in. Som arbetsmiljöpsykolog arbetar du delvis med den icke fysiska arbetsmiljön, så som buller och temperaturen i lokalerna. En annan del av yrket är att se till att det finns möjlighet för individen att utvecklas och att det finns resurser för att utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt.

Riskbedömning vid förändringar är också en del av yrket, där du kan behöva ge stöttning till vissa grupper på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljöpsykologer arbetar både individuellt och i team med andra professioner, exempelvis med företagsläkare, företagssjuksköterskor, arbetsterapeuter, ergonomer och arbetsmiljöingenjörer.