Yrken

Yrken

Medarbetare från medicinsk diagnostik
Foto: Johan W Avby

För att nå våra mål behöver vi dig och flera nya medarbetare under kommande år! Visste du att det finns ca 100 olika yrken i Region Jönköpings län inom flera olika verksamheter? Region Jönköpings län är inte bara hälso- och sjukvård. Här finns även naturbruksgymnasium, folkhögskolor, länstrafiken och Smålands musik och teater. Via menyn kan du läsa mer om flera av våra yrken.