Yrken

Medarbetare på Medicinsk diagnostik
Foto: Johan W Avby

För att nå våra mål behöver vi dig och flera nya medarbetare under kommande år! Visste du att det finns ca 100 olika yrken i regionen inom flera olika verksamheter? Region Jönköpings län är inte bara hälso- och sjukvård. Här finns även naturbruksgymnasium, folkhögskolor, länstrafiken och Smålands musik och teater.

Om du funderar på att välja yrke för framtiden kan de gula och gröna "pluttarna" vägleda dig. 

Grön boll

 Du har stora möjligheter att få jobb hos oss efter examen

Gul boll Du kan behöva vänta lite innan vi annonserar lediga jobb 

De grönmarkerade yrkena kommer vi att stort behov av flera år framöver. De gulmarkerade yrkena har vi också behov av att rekrytera men inte i lika stor omfattning. 

 

A

Gul boll Akutsjuksköterska

Gul boll Ambulanssjuksköterska

Grön boll Ambulanssjukvårdare

Grön boll Anestesisjuksköterska

Gul boll Arbetsterapeut

Gul boll

 Audionom

 

B

Grön boll Barnmorska

Grön boll Barnsjuksköterska

Gul boll

 Bibliotekarie

Grön boll Biomedicinsk analytiker - laboratoriemedicin

Grön boll Biomedicinsk analytiker - klinisk fysiologi

 

C

Gul boll Controller

Gul boll Cytodiagnostiker

 

D

Gul boll Dietist

Grön boll Distriktsläkare

Grön boll Distriktssjuksköterska 

Gul boll

 Drifttekniker

 

E

Gul boll Ekonom 

Grön boll

 Ekonomiassistent

 

F

Gul boll Folkhälsoplanerare

Grön boll Fotvårdsspecialist

Gul bollFysioterapeut/Sjukgymnast

 

H 

Gul boll

 Hjälpmedelstekniker

Gul boll HR-partner

 

I

Gul boll

 Inköpare

Grön boll Intensivvårdssjuksköterska

Grön boll IT-konsult/systemutvecklare

Grön boll IT-tekniker/systemtekniker

 

K

Gul boll Kommunikatör/informatör

Gul boll Kurator

Gul boll Kock

L

Gul boll

 Logoped

Grön boll Läkare

Gul boll

 Löneadministratör

 

M

Grön boll Medicinskteknisk ingenjör

O

Grön boll Operationssjuksköterska

Gul boll Optiker

Gul boll Ortodontiassistent

Gul boll Ortoptist

 

P

Gul boll

 Producent

Grön boll Psykiatrisjuksköterska

Grön boll Psykolog

 

R

Grön boll Röntgensjuksköterska

 

S

Gul boll Sjukgymnast/Fysioterapeut

Grön boll Sjuksköterska

Grön boll

 Skötare 

Grön boll

 Specialistläkare

Grön boll Specialistsjuksköterska

Gul boll

 Specialpedagog

Grön boll Systemtekniker/IT-tekniker

Grön boll Systemutvecklare/IT-konsult

 

T

Gul boll Tandhygienist

Grön boll Tandläkare

Grön boll Tandsköterska

Gul boll Tandtekniker

Gul boll Teckenspråkstolk

Gul boll Trafikplanerare

Gul boll Transportör

 

U

Gul boll Undersköterska

Gul boll

 Utredare

 

V

Gul boll Verksamhetsutvecklare

Grön boll Vårdadministratör

 

Ö

Gul boll Ögonsjuksköterska