ST på Värnamo sjukhus

Vi erbjuder en ST med god handledning, utbildningsaktiviteter och stora möjligheter att påverka genom samverkan. Sjukhusets storlek gör att du snabbt kommer in i vår organisation och ditt arbete. På Värnamo sjukhus arbetar i dag cirka 30 ST-läkare inom slutenvården.

Erfarenhetsutbyte

Sammanhållningen är bra mellan ST-läkarna och fyra gånger om året bjuds du in till ST-läkarluncher tillsammans med våra studierektorer. På ST-luncherna finns utrymme att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor och utvecklas som läkare. Ibland har vi interna eller externa föreläsare.

Vi erbjuder också medverkan i mindre reflektionsgrupper bestående av ST-läkare från olika specialiteter. Utgångspunkten är egna upplevda händelser och situationer som hängt kvar eller man funderat kring.

Vi ser gärna att du är delaktig i utvecklingen av ST. För detta finns forum såsom ST-råd, där ST-läkare, utbildningsansvariga och studierektorer diskuterar aktuella frågor.

Boende

När du väljer att flytta till Värnamo eller närliggande områden kan vi hjälpa dig att hitta bostad. Vi har ett antal lägenheter till förfogande för nyanställda medarbetare. Vi kan erbjuda allt från korridorrum till större lägenheter – möblerade eller omöblerade. Våra lägenheter ligger både i centrum och i naturnära ytterområden.

Medflyttande

I Värnamoregionen finns ett aktivt nätverk mellan Region Jönköpings län, kommunerna, näringslivet och arbetsförmedlingen för att underlätta för medflyttande att hitta arbete.

Värnamo sjukhus

Värnamo sjukhus är ett länsdelssjukhus beläget i utkanten av Värnamo. På sjukhuset finns cirka 220 vårdplatser (ombyggnation av vårdavdelningar pågår). På sjukhuset arbetar ungefär 1 300 medarbetare inom 13 olika verksamhetsområden.

Lön

Våra löner är konkurrenskraftiga i förhållande till omvärlden.