AT-tjänstgöring på sjukhus i Italien

Höglandets sjukvårdsområde erbjuder två veckors auskultation på sjukhus i Rovigo, Italien under AT-tiden.

Under din auskultation i Italien kommer du att få ett personligt omhändertagande och en personlig handledare. Du får resan betald, du får lön och traktamente under vistelsen och boende ordnas av personalavdelningen.

Höglandets sjukvårdsområde har skapat kontakter med sjukhuset i Rovigo genom ett EU-projekt. EPEL-projektet syftade bland annat till att utveckla en ny metod för att analysera vårdkedjan. Ett annat syfte med projektet var att utveckla vårdpersonalens möjligheter att arbeta processorienterat, med fokus på patientvården. 

Vi vill nu ge våra nya AT-läkare chansen att se ett utländskt sjukhus och få kontakter för livet.

Rovigo i Italien

Staden Rovigo ligger vid Po-deltat i nordöstra Italien och har cirka 70 000 invånare. I sjukvårdsområdet bor drygt 180.000 invånare. Det finns två sjukhus i området, varav det ena är helt nybyggt. Här finns möjlighet till att auskultera i stort sett var som helst inom den offentliga vården. Under varje år åker ca 12 AT-läkare ner till Rovigo för auskultation.

Rovigo (öppnas i nytt fönster)(Extern länk)

Länkar till Sjukvården i Rovigo och staden/provinsen Rovigo i Italien:

http://www.azisanrovigo.it/(Extern länk)
http://it.wikipedia.org/wiki/Rovigo#Geografia(Extern länk)