Utbildning och handledarskap

Utbildningar under AT-tjänstgöringen på Värnamo sjukhus.

Trauma- och akutmedicin

Utbildningen är regiongemensam, vilket innebär att den sker i samarbete med Jönköpings och Höglandets sjukvårdsområden. Under två intensiva dagar, vid två olika tillfällen, varvas teori med många praktiska övningar. Hela kursen bygger på ett aktivt deltagande av dig med det övergripande målet att ge dig ett säkert omhändertagande av framtida patienter med livshotande tillstånd. Grunden är hämtad från ATLS-konceptet.

Försäkringsmedicin

Försäkringskassan och Region Jönköpings län genomför utbildning inom social- och arbetsmarknadsförsäkring.
Kursen omfattar en dag och syftet är att inför primärvårdsplaceringen få kunskap om de regler och lagar som gäller.

AT-LEKA - ledarskapsutbildning

LEKA står för Ledarskap, Etik, Kvalitet och Administration. Utbildningen är regiongemensam och omfattar sammanlagt fyra dagar.

Undervisning

En eftermiddag i månaden är det obligatorisk undervisning som specialister inom olika områden håller i. Utbildningen sker mellan 13.00 och 16.30 och varieras med föreläsning och praktiska moment.

På varje klinik har du som AT-läkare en handledare. Du och din handledare planerar tillsammans hur handledningen ska läggas upp.

Reflektionsträffar med kurator

I Värnamo finns ett unikt koncept där du som AT-läkare har möjlighet att träffa en kurator för grupphandledning gällande din yrkesroll. Handledningen innebär att man försöker klargöra upplevelser från praktiken för att sätta in dem i ett personligt och yrkesmässigt sammanhang.

När du som AT-läkare blir handledd ansvarar du för att till handledningstillfället ta med dig upplevelser och/eller situationer ur praktiken. Företrädesvis upplevelser som är hämtade från arbetet med patienter och samarbetet med kollegor. Du måste vara villig att arbeta med dig själv på ett yrkesmässigt och personligt plan. Att delta i handledning är en personlig process även om handledningen förekommer i mindre grupp. Din egen insats är därför av avgörande betydelse för resultatet.

Reflektionsträffarna omfattar:

  • Systematisk genomgång av dina upplevelser från praktiken: vad hände? Vad kände och tänkte du och hur påverkade det ditt beteende i situationen?
  • Förankring/ förändring av känslor och tankar.
  • Eventuellt användande av nya erfarenheter i det dagliga arbetet.
  • Under handledningsprocessen är tanken att du ska lära känna dig själv och få tillfälle att reflektera över din yrkesroll. Denna insikt ökar möjligheten att förstå patienter och medarbetare bättre.
  • Kortfattat kan sägas att grupphandledningen handlar om processen att göra upplevelser till medvetna erfarenheter och efterhand till kunskaper som kan användas i det praktiska arbetet.