Nyutexaminerade sjuksköterskor får stöd av erfaren mentor

Linnéa Sjöfors, Nimco Farah, Petronella Pohto och Linnéa Karlsson är nyanställda sjuksköterskor på medicin- och geriatriska kliniken, Värnamo sjukhus, under 2016. För att få en bra start i yrkeslivet har de nu den erfarna sjuksköterskan Birgitta Johansson som mentor.
Linnéa Sjöfors, Nimco Farah, Petronella Pohto och Linnéa Karlsson är nyanställda sjuksköterskor på medicin- och geriatriska kliniken, Värnamo sjukhus, under 2016. För att få en bra start i yrkeslivet har de nu den erfarna sjuksköterskan Birgitta Johansson som mentor. Foto: Mikael Bergström

En sjuksköterska som är ny i yrket behöver då och då hjälp och stöttning i sitt arbete. På Värnamo sjukhus prövas nu ett mentorskap där en rutinerad kollega hjälper nyutexaminerade sjuksköterskor att utvecklas i sin yrkesroll.

– Jag hoppas kunna vara ett bollplank och en vägvisare som ska ge de nya sjuksköterskorna en professionell tillväxt i sin yrkesroll, säger Birgitta Johansson, erfaren sjuksköterska som i ett projekt fram till och med maj 2017 är mentor på medicin-och geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus.

Hon har tidigare arbetat på kirurgkliniken i många år och har erfarenhet därifrån av liknande satsning.

– 2014 hade vi många nya sjuksköterskor på kirurgkliniken och då föddes idén till praktisk mentorsköterska för att skapa trygghet för de nya sjuksköterskorna. Det var en satsning som slog väldigt väl ut, säger Birgitta Johansson.

Mentor för sex sjuksköterskor

Nu finns hon på halvtid på medicin- och geriatrikkliniken och arbetar halvtid som mentor för sex sjuksköterskor, en satsning utöver den introduktion som alla nya sjuksköterskor får.

– Varje arbetspass finns det många frågor och funderingar. Kollegorna finns alltid att fråga, men det är lättare att ”störa” Birgitta, säger sjuksköterskan Petronella Pohto.

Syftet med mentorskap är också att avlasta de erfarna sjuksköterskorna i den dagliga verksamheten där det är högt tempo och ofta studenter på plats som behöver handledning.

– Ja, det är ofta mycket att göra. I dag har jag hittills haft tre utskrivningar, en inskrivning och tagit hand om en patient som var dålig. Till detta kommer kontakt med anhöriga, säger Petronella Pohto.

Medicinska beslut och bemötande

Frågorna till Birgitta Johansson kan handla om många olika saker.

– Det kan vara beslut kring behandling av svårt sjuka patienter, eller en komplicerad vårdplanering som ska göras där det finns många aktörer. Det handlar också mycket om hur patienter och anhöriga ska bemötas. Mentorskapet är också otroligt givande för mig när jag får höra hur de ser på olika situationer. Vi har självklart en tillåtande atmosfär i våra samtal, säger Birgitta Johansson.

De nya sjuksköterskorna konstaterar att det tar lite tid att komma in i sin yrkesroll och den kultur som finns på arbetsplatsen.

Nimco Farah, som arbetat på akutmottagning tidigare, tycker att det skiljer en del jämfört med vårdavdelning.

– Det är stressigare på akuten men man ser inte patienten så länge. På vårdavdelning blir det mer en helhet och kontakt med anhöriga.

Teori och praktik ska förenas

Som ny sjuksköterska handlar det också om att omsätta den teoretiska kunskapen till kliniskt arbete.

– Det är inte alltid som i böckerna. Där är det mer svart eller vitt, men i verkligheten ibland mer en gråzon, säger sjuksköterskan Linnéa Sjöfors.

Med hjälp av sin mentor får de nu stöd både i det praktiska arbetet och direkt återkoppling på insatser, och i form av strukturerade träffar med handledning.

– Syftet är att de nya sjuksköterskorna ska få en bra start i sitt yrkesliv.  Vi sjuksköterskor vill alltid vara duktiga och lösa alla problem. Men jag vill uppmuntra dem till att ta hjälp av de övriga i teamet. Samarbetet i teamet är oerhört viktigt, säger Birgitta Johansson.