Fördjupad introduktion för nyutbildade sjuksköterskor

Sjuksköterskorna Elice Rundgren-Ingvarsson och Linda Carlsson tränar tillsammans att sätta sond på en patient.
Sjuksköterskorna Elice Rundgren-Ingvarsson och Linda Carlsson tränar tillsammans att sätta sond på en patient. Foto: Mikael Bergström

Nyutbildade sjuksköterskor har hög teoretisk kompetens. För att få en bra start i yrkeslivet har åtta sjuksköterskor på Höglandssjukhuset fått Fördjupad introduktion där teori och praktik blandats. Konceptet fungerar så bra att det nu införs för stora delar av verksamhetsområde medicinsk och kirurgisk vård under 2016.

– Det är jättebra att få repetera och öva. Det är skönt att få tips om hur man ska tänka. Det är också en fördel med ett mindre sjukhus där man lär känna människor och det blir mer personligt, säger sjuksköterskan Linda Carlsson, på medicinkliniken, Höglandssjukhuset.

– Vi har tidigare läst om olika moment. Nu får vi möjlighet att träna i en säker miljö, vilket gör att man känner större trygghet, säger Albin Blixt, kollega på samma klinik.

Åtta i första kullen

Tillsammans med sex kollegor, alla nyutbildade sjuksköterskor i Jönköping, Växjö och Lund och anställda på Höglandssjukhusets medicinklinik och geriatriska rehabiliteringsklinik sedan sommaren 2015, har de under hösten 2015 varit den första kullen som fått gå Fördjupad introduktion.

Under totalt 16 eftermiddagar har de varvat teori och praktik inom en rad ämnen på Metodikum på Höglandssjukhuset. Första passet denna dag bestod av praktiska övningar på Metodikums dockor, andra passet en föreläsning av sjuksköterskan Elisabeth Olsson om strokevård.

– På det här sättet får de mycket kunskap på kort tid. Detta är sådant som annars tar lång tid att ta till sig, säger hon.

Repetera och träna

För deltagarna är det en blandning av att repetera och träna.

–  En del är nytt, som hur vi samverkar med kommunerna, information vi fått om medicinsk teknik och möjligheten vi  haft att hospitera,  säger sjuksköterskan Victoria Claesson.

Dessutom har det varit utbildning kring bland annat vårdplanering, dokumentation, kommunikation, och klinisk träning inom en rad områden som hantering och skötsel av kateter och venport men också inom hud och sårvård. Deltagarna har fått praktisk kunskap utifrån patientfall som gäller hjärtsvikt, diabetes och lungsjukdom, med mera. De har också fått möjlighet att reflektera kring stresshantering, och verktyg för att klara ”svåra samtal” med patienter och närstående i ansträngd livssituation.

Öka tryggheten i yrkesrollen

Fördjupade introduktion ska ses som en yrkesintroduktion utöver den som sker på arbetsplatsen, i syfte att stärka och öka tryggheten i yrkesrollen och ge praktisk träning. Dessutom avlastar den sjuksköterskorna på vårdavdelningarna som handleder och introducerar nya medarbetare.

– Det är aldrig lätt att vara nyutbildad sjuksköterska, men kanske lite lättare Fördjupad introduktion där man får koppla samman sin teoretiska kunskap med praktisk färdighet och skapa kontakter med kollegor och stödfunktioner på hela sjukhuset, säger Linda Andlöw, vårdenhetschef och projektledare.

Hon har haft i uppdrag att ta fram Fördjupad introduktion, som är en av punkterna i handlingsplanen  för att göra medicinkliniken på Höglandssjukhuset till en attraktiv arbetsplats. Detta mot bakgrund av den diskussion som sjuksköterskor på kliniken hade med klinikledning och Vårdförbundet våren 2015 för att skapa en bättre arbetsmiljö och öka möjligheterna att rekrytera sjuksköterskor.

Introduktion för hela regionen

Nu har Linda Andlöw utvecklat Fördjupad introduktion för stora delar av verksamhetsområde medicinsk vård och kirurgisk vård för 2016.

På Värnamo sjukhus startade programmet i början av februari, på Länssjukhuset Ryhov 24 februari.

– Jag har lagt upp ett program även för Länssjukhuset Ryhov och varit delaktig i Värnamo. Ryhov kommer att köra sex dagar, Värnamo sjukhus nio dagar. Det är bra att man gör lite olika, så att vi kan utvärdera sedan, säger Linda Andlöw.

I hela Region Jönköpings län handlar det om cirka hundra sjuksköterskor per år som får Fördjupad introduktion.

– Den möjlighet jag får att gå ifrån mitt arbete och få extra kunskap är en bekräftelse på att jag är behövd här och uppskattat. Det gör att jag vill stanna, säger sjuksköterskan Lilia Blixt, en av deltagarna från medicinkliniken på Höglandssjukhuset.