Stipendier – en möjlighet för sjuksköterskor att fortbilda sig

Carina Johansson, distriktssköterska på Råslätts vårdcentral, och Agneta Aasa och Cornelia Hjortås, sjuksköterskor på kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, fick möjlighet att uppfylla både drömmar och fortbilda sig, tack vare Thorfinn-stipendium.
Carina Johansson, distriktssköterska på Råslätts vårdcentral, och Agneta Aasa och Cornelia Hjortås, sjuksköterskor på kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, fick möjlighet att uppfylla både drömmar och fortbilda sig, tack vare Thorfinn-stipendium. Foto: Mikael Bergström

För sjuksköterskor i Jönköpings län finns en rad vägar till kompetensutveckling, som specialistutbildning, att bli forskningssjuksköterska eller handledare. Att fortbilda sig med hjälp av stipendium är en annan möjlighet.

Efter en rundresa i Jerusalem för några år sedan bestämde sig Carina Johansson, distriktssköterska på Råslätts vårdcentral, för att hospitera på Augusta Victoria Hospital, ett stort specialistsjukhus för cancervård, njursjukvård och diabetesvård, som hon då passerade. I maj 2015 blev det förverkligat, tack vare ett stipendium från Signe Thorfinns stiftelse.

– Det var en dröm som blev rejält uppfylld, säger Carina och beskriver hur hon fick delta i vården under fyra dagar på detta högteknologiska sjukhus.

Det speciella med sjukhuset är att det också erbjuder sjukvård till palestinier, från andra sidan den mur som finns strax intill sjukhuset.

Resan gjorde starkt intryck

– Det var väldigt speciellt att sitta och bygga Lego med en liten pojke från Gaza.

Besöket gjorde ett starkt intryck på Carina Johansson.

– Jag har redan bokat in ett återbesök. Jag måste tillbaka. Det sätter sådana spår när man jämför med sitt eget arbete här hemma. Stipendiet betydde otroligt mycket. Det betalade resa, boende och halva kostnaden för det olivträd jag planterade där.  Men det betydde också att jag kunde reflektera över mitt eget arbete i vardagen.

För Agneta Aasa och Cornelia Hjortås, sjuksköterskor på kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, gav Thorfinn-stipendier dem möjlighet att besöka en kongress i gastroenterologi i Wien med 14 000 deltagare från 125 länder.

Intressant höra om forskning

– De patienter som föreläsningarna handlade om har vi på kirurgen A. Vart man än åker lär man sig nya saker. Intressant att få höra om all den forskning som pågår. Det var mycket tankar kring vård av palliativa patienter och smärtlindring, säger de.

Agneta Aasa fick dessutom ett nytt stipendium i november 2015, denna gång för att besöka en levermottagning i Köpenhamn.

– Jag vill studera hur de arbetar med sjuksköterskemottagning för att stötta sina patienter med skrumplever, säger hon.

Två gånger per år delar Signe Thorfinns stiftelse ut stipendier, ofta till fortbildningar och deltagande i konferenser, eller hospitering, ofta utomlands, enligt stiftarens vilja.

”Guldkant på tillvaron”

– Jag tror att stipendierna betyder mycket för mottagarna. Signes tanke var att sätta lite guldkant på tillvaron. Stora kongresser utomlands är ofta givande, men det finns en begränsad ekonomi till detta från arbetsgivaren, säger Gunilla Wivast, ordförande i stiftelsen sedan många år.

Signe Thorfinns stiftelse bildades i juni 1991 efter stiftarens donation. Sedan den första utdelningen i oktober 1992, har det fortsatt två gånger per år.

– Vi delar varje år ut hela avkastningen på våra aktier, cirka 250 000 kronor per år, och vi får in omkring 15-30 ansökningar per gång.

Kravet är att den sökande arbetat minst två år som sjuksköterska i Jönköpings län, och inget hindrar att man söker och får stipendium flera gånger.

Samtal med glädjetjut

I Gunilla Wivast uppdrag ingår att ringa till alla sökande som beviljats stipendium:

– Det är jätteroliga samtal. Det brukar bli glädjetjut, säger hon.

Det är många sjuksköterskor som genom åren fått besöka Qulturum i Jönköping för att ta emot sitt stipendium. Vissa mottagare minns hon tydligare än andra.

– Vi hade till exempel en sjuksköterska för några år sedan som hospiterade i Sydsudan. Häftigt att någon vågade sig dit med tanke på situationen där, säger hon.

Fotnot: Läs mer om hur du söker stipendium:
Signe Thorfinns stiftelse, Region Plus (Extern länk)