Sara och Michael behöver fler kollegor

Sara Björserud och Michael Gustafsson, specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, konstaterar att ett intressant och varierande arbete väntar för kollegor som vill börja arbeta på avdelningen.
Sara Björserud och Michael Gustafsson, specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, konstaterar att ett intressant och varierande arbete väntar för kollegor som vill börja arbeta på avdelningen. Foto: Johan W Avby

Sara Björserud och Michael Gustafsson, specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, arbetar varje dag med svårt sjuka människor. De uppmanar kollegor runt om i landet att bli kollegor med dem på en spännande och intressant arbetsplats.

– Jag tycker om att göra ordentlig nytta i det jag gör, och det känns som jag gör det där de svårast sjuka vårdas, säger Sara Björserud, intensivvårdssjuksköterska sedan augusti 2015.

Intensivvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov har ett ständigt rekryteringsbehov av specialistsjuksköterskor.

– Det handlar om cirka 4-5 tjänster per år som vi behöver rekrytera. Så vi uppmanar sjuksköterskor att söka till specialistutbildningen, säger vårdenhetschef Siv Andersson.

Intressant och varierat

Sara och hennes kollega Michael Gustafsson konstaterar att de har ett intressant och varierat arbete.

– Som specialistsjuksköterska har jag tillsammans med en undersköterska ansvar för en eller två patienter, säger Michael Gustafsson.  De svårast sjuka patienterna är ofta nedsövda och då handlar det om att övervaka att all utrustning fungerar som den ska, och att patientens alla infarter för vätskor och läkemedel fungerar som de ska. När patienten blir mer vaken gör vi upp ett dagsprogram tillsammans, som innehåller mobilisering, vila, rond och allt annat som ska hända under dagen.

När det handlar om de svårast sjuka patienterna som kanske är sövda, sker förstås den mesta kommunikationen med anhöriga.  Men Michael Gustafsson konstaterar att det hänt väldigt mycket i behandlingen under de sex år han varit IVA-sjuksköterska.

– Tack vare bättre läkemedel är patienterna numera mer vakna, vilket gör att det också går att kommunicera mer.

Vilja lära sig nytt

Sara och Michael hoppas nu hitta fler kollegor. De konstaterar att egenskaper som stresstålighet, teknikintresse, flexibilitet och viljan att ta till sig ny kunskap är bra att ha i deras yrke.

– Man kan försöka planera sin dag, men måste vara beredd på att det inte blir så. Förutsättningarna kan ändras timme för timme, säger Michael.

– Det är ett jobb där man aldrig kommer till en punkt där man tycker att ”jag kan detta”, säger Sara.

MIKAEL BERGSTRÖM