Patologens undersökning ger diagnos och rätt behandling

För Mayada Al-Jeleli, ST-läkare på patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, blir det mycket arbete vid mikroskopet när olika vävnadsprov ska undersökas. Här är det en polyp i en ändtarm som undersöks för att ge svar på om den innehåller cancerceller.
För Mayada Al-Jeleli, ST-läkare på patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, blir det mycket arbete vid mikroskopet när olika vävnadsprov ska undersökas. Här är det en polyp i en ändtarm som undersöks för att ge svar på om den innehåller cancerceller. Foto: Johan W Avby

Cancer eller godartad tumör? Det är en vanlig frågeställning i det vardagliga arbetet för Mayada Al-Jaleli, ST-läkare sedan juni 2014 på patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov.

– Jag tycker mycket om mitt arbete. Det är spännande och det kräver skicklighet när vi hjälper klinikerna genom att ge svar på olika prover, säger hon.

På patologilaboratoriet, som är en del av laboratoriemedicin, arbetar för närvarande sju patologer, men ytterligare tre har rekryterats och börjar under 2016. Hit kommer vävnadsprover av olika kroppsorgan för undersökning om de innehåller cancerceller eller inte.

Undersöker preparat

– Vi hjälper klinikerna att fastställa om det är en godartad tumör eller cancer, inflammation eller annan sjukdom, vilket avgör behandlingen. Om till exempel en patient opererats för tumör i tjocktarmen så skickas ett prov till oss för undersökning. Vi skär ut små bitar av tumören och skapar i en process ett preparat som vi undersöker i mikroskop. För vissa undersökningar kan vi ge snabbt svar på två till tre dagar, medan andra undersökningar kan kräva fem till tio arbetsdagar, säger Mayada Al-Jaleli.

Obduktion av människor som avlidit utan brottsmisstanke är också en del av patologens arbete, och något som även Mayada kommer i kontakt med.  Men till skillnad från vad många tror är obduktioner en mindre del av patologens arbete, konstaterar hon.

Resultatet kan ge en diagnos

– I huvudsak arbetar vi med patienter som vi hjälper genom att våra undersökningar ger dem rätt diagnos, så att de får rätt behandling. Vi är jätteviktiga för patienterna. Vid röntgenundersökning kan man misstänka något, men undersökningen hos oss ger diagnosen.

Patologi blev ett stort intresse för henne direkt under läkarutbildningen i Irak. När hon kom till Sverige för sju år sedan blev Linköping bostadsort för familjen. I Linköping gjorde hon också en sex månaders provtjänstgöring på patologen efter språkstudier. När sedan maken, som är urolog, lockades till en tjänst i Jönköping, följde förstås Mayada och de fyra barnen med.

– Det är ett jättespännande arbete här på patologilaboratoriet och jag har väldigt snälla och hjälpsamma kollegor. Dessutom har vi inga jourer.

Fler läkare rekryteras

Efter en tid av läkarbrist ser det nu ljusare ut våren 2016. Dagens sju läkare får sällskap av tre specialistläkare. Dessutom pågår rekrytering av flera ST-läkare, tjänster som Mayada uppmanar läkarkollegor att söka.

Själv stortrivs hon både med sitt arbete och livet i Sverige.

– Sverige är ett jättebra land som hjälper människor och där kvinnor och barn har rättigheter. Det finns också jobb för oss läkare här.

MIKAEL BERGSTRÖM