IT-verktyg håller koll på tiden i cancervården

Tarmkirurgerna Lina Westman och Niklas Zar har tillsammans med Cosmic-experter utvecklat ett IT-baserat verktyg för att hålla koll på alla ledtider i cancervården. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ska nu också införa ”Vårdförloppet” som ett första steg i en nationell spridning.
Tarmkirurgerna Lina Westman och Niklas Zar har tillsammans med Cosmic-experter utvecklat ett IT-baserat verktyg för att hålla koll på alla ledtider i cancervården. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ska nu också införa ”Vårdförloppet” som ett första steg i en nationell spridning. Foto: Johan W Avby

Grönt eller rött? Kontaktsjuksköterskorna inom regionens vård av patienter med tjocktarms- och ändtarmscancer har nu fått ett helt nytt IT-baserat verktyg som tydligt visar om ledtiderna i vården hålls. Det lokala projektet får nu nationell spridning, där Karolinska Universitetssjukhuset är först ut. I nästa steg ska också patienterna kunna följa vårdförloppet.

– Detta kommer att ge mindre administration, bättre vårdflöden och mer tid över till att ägna sig åt patienterna så att de känner sig trygga, säger Lina Westman, kirurg och processledare för tjocktarms- och ändtarmscancer.

Tillsammans med Niklas Zar, sektionschef för nedre gastrokirurgin i regionen, har hon utvecklat den lösning som de kallar ”Vårdförloppet”, där post-it-lappar har ersatts av en ny mall i journalsystemet Cosmic.

Korta ledtider

– Vi vill ha korta ledtider. Då behöver vi ha bra koll så att inget krånglar med till exempel provsvar eller röntgen. Men vi insåg att vi inte kunde jobba med papper och penna längre, utan att vi behöver en gemensam översikt där vi kan följa patienten i vårdförloppet och där systemet flaggar för om något inte fungerar, så att vi kan åtgärda det direkt, säger Lina Westman.

När de ritat upp hur de ville ha det fick de hjälp av två av regionens experter på journalsystem och statistisk, Britt Karlsson och Johan Assarsson, att skapa en översikt.

– Vi ville inte dubbeldokumentera. När jag jobbar med patienten lägger jag in uppgifter i journalen i Cosmic, och det hamnar nu automatiskt i ”Vårdförloppet”. Men det kräver att man journalför på ett strukturerat sätt, att vi använder det häftiga journalsystem vi har på rätt sätt. Styrkan här är också att det är data i realtid, säger Lina Westman.

10-15 olika steg

För de drygt 200 patienter i Jönköpings län som varje år drabbas av tjocktarms- eller ändtarmscancer, kan det handla om 10-15 olika steg i de undersökningar och behandlingar som ska göras. I och med ”Vårdförloppet” har de kontaktsjuksköterskor som håller ihop vårdprocessen, nu fått ett helt nytt verktyg för att ha koll på att ingen väntetid blir längre än de maxtider som är förutbestämda i vårdprocessen.

– Den här vårdflödesöversikten har visat sig vara enormt flexibel i användningssättet. Uppgifterna hämtas från Cosmic direkt, så för doktorerna innebär det inget extra jobb och vårdadministratörerna gör sitt vanliga jobb, säger Niklas Zar.

Klara tidsgränser

Sedan 8 februari 2016 är tjock- och ändtarmscancer ett så kallat standardiserat vårdförlopp. IT-stödet ”Vårdförloppet” hjälper verksamheten att klara de maximala tidsgränser som finns för varje led.

”Vårdförloppet”  inom tarmkirurgin i Region Jönköpings län ska nu införas i alla standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården.

Det finns också ett stort nationellt intresse för ”Vårdförloppet” .

I november 2015 startade ett nationellt projekt som Region Jönköpings län driver tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Regionala cancercentrum, RCC och Socialstyrelsen.

Patienterna vill kunna följa

– Vi i kolorektalsektionen i regionen har inlett ett pilotprojekt med kolorektalsektionen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna om att göra ett nationellt ”Vårdförlopp”. Vi ska testa vår arbetsmodell i deras journalsystem Take Care och vi hjälper dem att göra mallar och liknande. När vi har lyckats där kan vi sedan lyckas i hela Sverige, säger Lina Westman.

Nästa steg, att låta patienterna följa sitt eget flöde i ”Vårdförloppet”, är inte långt borta.

– Det handlar om att vi behöver bygga en app och en inloggning. Detta är något som patienterna kräver idag.

MIKAEL BERGSTRÖM