Ing-Marie blev årets urologisjuksköterska

Medarbetarna Kerstin Siggeström, Matilda Fagerberg, Eva Ahlstedt och Maria Swalander på urologmottagningen, Höglandssjukhuset, var några av dem som hyllade sektionsledare Ing-Marie Fransson med tårta sedan hon utsetts till ”Årets urologisjuksköterska”.
Medarbetarna Kerstin Siggeström, Matilda Fagerberg, Eva Ahlstedt och Maria Swalander på urologmottagningen, Höglandssjukhuset, var några av dem som hyllade sektionsledare Ing-Marie Fransson med tårta sedan hon utsetts till ”Årets urologisjuksköterska”. Foto: Ragnhild Wesslund

Ing-Marie Fransson, sektionsledare på urologmottagningen, Höglandssjukhuset i Eksjö, har utsetts till ”Årets urologisjuksköterska” av Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi (RSU).

– Jag blev jätteglad. Det är en uppmuntran. Vi behöver ibland stanna upp i vårt intensiva arbete och uppmuntra varandra, och det gäller alla personalkategorier, säger Ing-Marie Fransson.

Inför 2017 års urologidagar i Göteborg 4-6 oktober hade hon blivit nominerad av sina arbetskamrater på urologmottagningen i Eksjö. En nominering som resulterade i utmärkelsen, med blommor, diplom och ett stipendium.

– Det var tre mycket bra och givande dagar med föreläsningar i en rad ämnen, säger hon.

Ing-Marie Fransson har lång erfarenhet och stor kunskap inom urologin. Hon var med och startade urologmottagningen i Eksjö 1993 och var en av de första sjuksköterskorna som arbetade som dispensärsjuksköterska inom prostatacancer i Sverige.

I arbetet som sektionsledare ingår bland annat att driva personalgruppen mot gemensamma mål, sitta i rådgivningen, vara kontaktsjuksköterska, assistera på läkarmottagningar samt ha egna mottagningar med mera. Dessutom lägga schema med ”snål personalbemanning och höga produktionskrav” enligt motiveringen i kollegornas nominering. De förklarar också att Ing-Marie tycker om att lära sig ny kunskap och uppmuntrar andra att utveckla och utbilda sig.

– Stora patientgrupper hos oss är patienter med olika cancersjukdomar, bland annat blåscancer och prostatacancer, men också andra sjukdomstillstånd som inte är cancer. Vi har en stor och ökande patientgrupp, där det handlar om att göra sitt bästa för att tillgodose patienternas behov, säger Ing-Marie Fransson.

MIKAEL BERGSTRÖM