György arbetar för barn och ungdomars psykiska välbefinnande

György Hideg, färdig specialist i barn- och ungdomspsykiatri, med tjänstgöring på Värnamo sjukhus, hyllades vid ett läkarmöte av Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för medicinsk vård.
György Hideg, färdig specialist i barn- och ungdomspsykiatri, med tjänstgöring på Värnamo sjukhus, hyllades vid ett läkarmöte av Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för medicinsk vård. Foto: Mikael Bergström

Psykolog eller läkare var drömmen som ung. När György Hideg i mitten av juni 2017 hyllades som färdig specialist i barn- och ungdomspsykiatri på Värnamo sjukhus, var det därför ett långsiktigt mål som uppfylldes.

– Min uppfattning är att det är viktigt att komplettera kroppsliga insatser med psykiska behov, säger György Hideg.

Valet mellan psykolog eller läkare, ledde till en utbildning till allmänläkare hemma i Ungern, som sedan fortsatte med utbildning till vuxenpsykiatriker.

I januari 2011 rekryterades han tillsammans med flera kollegor till Värnamo sjukhus, och nu sex år senare är han färdig barn- och ungdomspsykiatriker i Sverige.

Nådde sitt mål

– Det var mitt mål från början, men i Ungern behövde man på den tiden först bli vuxenpsykiatriker, förklarar han.

Sverige lockade honom av flera skäl.

– Det tog ganska lång tid att komma fram till beslutet att flytta hit. Men det gav nya möjligheter, bland annat att lära känna en ny kultur och ett nytt språk. Det gav också bättre ekonomiska möjligheter. Det blev som ett äventyr, och det känns nu som att jag har hamnat rätt, säger György Hideg, som är en av fyra läkare på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP, på Värnamo sjukhus.

– Vi är väldigt glada över att György nu är färdig specialist och att BUP i Värnamo nu är fullbemannat avseende läkare och övrig personal, säger David Rydin, verksamhetschef för psykiatriska kliniken.

Hyllad som färdig specialist

I samband med ett läkarmöte på Värnamo sjukhus blev han hyllad som färdig specialist med bok och blommor, tillsammans med en kollega inom gynekologi och obstetrik, som dock inte kunde närvara.

– Ni är oerhört viktiga för oss i Region Jönköpings län. Det är väldigt viktigt för Värnamo sjukhus att kunna utbilda nya specialister om sjukhuset ska växa och utvecklas. Vi har också ett stort behov inom barn- och ungdomspsykiatrin, så ditt arbete behövs verkligen, förklarade Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för medicinsk vård.

”AT- och ST jätteviktigt”

Rekryteringen av läkare är förstås ett mycket viktigt strategiskt arbete, där det handlar både om att rekrytera externt och utbilda egna specialistläkare.

– Det är svårt att rekrytera färdiga läkare så det handlar mycket om att vi kan utbilda egna specialister. Därför är ingången från AT-läkare till ST-läkare och sedan färdiga specialister jätteviktig. De som är utbildade på våra sjukhus bosätter sig här och bildar familj, vilket gör att de också ofta stannar kvar hos oss, säger Agneta Ståhl.

MIKAEL BERGSTRÖM