Färdiga specialistläkare firades på Länssjukhuset Ryhov

Nu är vi färdiga specialistläkare!  15 av de 21 ST-läkare på Länssjukhuset Ryhov som under förra året blev färdiga specialister, fanns på plats när de hyllades för sitt arbete med tårta, blomma och bok.
Nu är vi färdiga specialistläkare! 15 av de 21 ST-läkare på Länssjukhuset Ryhov som under förra året blev färdiga specialister, fanns på plats när de hyllades för sitt arbete med tårta, blomma och bok. Foto: Mikael Bergström

Under 2015 blev 21 läkare på Länssjukhuset Ryhov färdiga specialister inom tio olika discipliner. 1 mars 2016 firades de av sjukhusledningen och de 15 specialister som var på plats fick kort berätta om de vetenskapliga arbeten de gjort under utbildningstiden.

– Vi vill med kraft fira och lyckönska dem för denna fem år långa kompetenshöjning som lett fram till specialistkompetens, säger Bengt Asking, kirurg och studierektor för ST-läkarna. Vi vill också tacka handledare, kollegor och verksamhetschefer för att de skapat en läromiljö som gett förutsättningar till detta.

För de 21 läkarna är nu en mycket lång studietid slut, cirka tolv år från starten på läkarprogrammet till färdig specialist. De utgör nu en viktig del i regionens långsiktiga strategi för kompetensförsörjning.

"Vill att de arbetar i regionen"

– Vi är helt beroende av denna rekrytering av specialistläkare, och vi är stolta inför våra patienter. Specialistläkarna är morgondagens överläkare, chefer och utvecklare, säger Bengt Asking. Vi vill ju nu gärna att de ska stanna kvar och arbeta i Region Jönköpings län, även om de ”fått vingar att flyga med”.

Därför passade han på att ge dem några starka skäl till att stanna kvar.

– Länssjukhuset Ryhov är ett sjukhus som hela tiden jobbar för att bli bättre och priset tre år i rad av Dagens Medicin visar att vi strävar framåt. Vi är till för smålänningarna och vi ska vara kunniga men också empatiska och kärleksfulla och ha känsla för det vi håller på med. Dessutom finns det en underbar natur här. Så jag tror att man kan ha Jönköping som bas för en karriär, men man bör också vara ute och se sig omkring.

Så uppmaningen var att stanna kvar i Jönköping med alla de möjligheter som finns här.

– Visst har vi också stora utmaningar, men förutsättningarna finns för att skapa en lockande fortsatt karriär liksom en hållbar och bra arbetsmiljö. 

Kan nu fördjupa sig i jobbet

Martin Sturm och Kristina Engvall är två av de nya specialistläkarna, i barnmedicin, respektive onkologi.

– Det känns fantastiskt skönt. ST-tiden är en rätt tuff period när man alternerar mellan arbetsplatser och byter arbetsuppgifter. Nu är jag äntligen ”hemma” och ska fokusera på bröstcancer, urologisk cancer och onkogenetik, där jag gärna vill utveckla vår onkogenetiska mottagning, säger Katarina.

För Martin Sturm börjar nästa fas i utbildningen:

– Man blir aldrig färdig läkare. Yrket innebär i sig ett livslångt lärande. Men att bli specialist är ett tydligt mål för den resa som påbörjades en gång genom att börja läsa medicin. Själv kommer jag nu att subspecialisera mig vidare genom att ha påbörjat en ST-tjänst inom neonatologi på tre år. Barnläkare är världens roligaste jobb.

Varför valde de då att bli läkare?

– Medicinen står för en sammanföring av det humanistiska och det naturvetenskapliga som jag tjusades av, vilket nog många gör, säger Martin.

Ville arbeta nära människor

– Jag insåg att jag vill arbeta nära människor. I läkaryrket får man vara med om allt ifrån att ge behandling utifrån receptorer på celler till när patienten berättar om sina barnbarn. Det handlar om att ta hand om hela människan, säger Kristina.

De tycker båda att de har jobb på ett sjukhus och i en region som är välfungerande.

– Jag tror vi har det bra här jämfört med många andra platser. Men det gäller också att värna om det som är bra, säger Kristina.

Har gott rykte

– När jag träffar kollegor i landet har Ryhov ett gott rykte. Vi är ett erkänt duktigt och drivande sjukhus och en duktig barnklinik. Det är en spridd kunskap i landet, till exempel för hur vi lyfter forskningen, säger Martin.

De konstaterar samtidigt att vissa moment i läkaryrket kanske inte är riktigt som de tänkte sig när de en gång valde yrkesbana. Som den tid de lägger på logistik och administration, vid datorn eller i telefon. De kan också fundera över om inte vissa vårdprocesser kunde vara snabbare.

– Det finns ibland både gamla och nya strukturer som bromsar upp i vården, tycker Martin Sturm och Kristina Engvall.

Dessa 21 blev under 2015 färdiga specialistläkare:

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Johan Anderzén

Martin Sturm

Emil Andersson

Geriatriska kliniken

Julian Pascual Fuentes

Hudkliniken&nbsp

Anna Löwnertz Peterson

Kirurgkliniken

Carl Grahnat

Kvinnokliniken

Maria Wallman

Medicinkliniken

Thérèse Lützen

Gustav Barkman

Erik Ljungars

Anteia Kissopoulou

Onkologiska kliniken

Linn Pettersson

Anna Nyberg

Kristina Engvall

Ortopedkliniken

Maria Isaksson&nbsp

Magnus Allard

Operations- och intensivvårdskliniken

Jakob Rörby

Urologkliniken

Miden Melle Hanna

Ademir Hadzic

Henrik Björkman

Emma Persson