Forsknings-ST

Forsknings-ST

Det finns möjlighet för intresserade AT- och ST-läkare samt för PTP-psykologer att kombinera det kliniska arbetet med forskning.

Vi vill stödja och stimulera till klinisk forskning. Avsikten är att bidra till kunskapsbaserad vård samt förbättrings- och kvalitetsutveckling. Vi har en lång tradition av kvalificerad och praktiknära forskning.

Kontakta Futurum – akademin för hälsa och vård för mer information.