Rune Lindsten

Rune Lindsten

Rune är överläkare och klinikchef på Odontologiska Institutionen, Jönköping.

Vilket är ditt forskningsämne?

Påverkas förekomsten av bettfel av levnadssätt och miljöfaktorer? Var det mer sneda tänder förr? Var det bättre förr? Det var huvudfrågorna i mitt avhandlingsarbete som påbörjades innan jag startade min specialistutbildning.

Hur tycker du att Region Jönköpings län stimulerar medarbetarna att forska?

Vi har en organisation som har stöttat personer bra som har kommit en bit på väg i sin forskning.

Vilka utmaningar mötte du i din forskning?

Under tiden med avhandlingen var det förstås en del praktiska problem som skulle lösas. Att få in patientdata och registrera alla modeller tar sin tid. Dataprogram som strulade och svårigheter med statistik tillhörde förstås. Det är sådant som gäller även för den som ska börja idag.

Har du arbetat vidare med ditt forskningsområde efter disputationen?

Att jag har lyckats arbeta vidare med forskning efter disputationen beror på att det har funnits en omgivning med intresserade kollegor och en uppfattning om att vi måste hålla på med något för att hänga med i utvecklingen. Den stora utmaningen är att kunna ha lite tid till detta. Det är viktigt att vi har tillräckligt med kliniska resurser annars drunknar vi i den delen.

Vilket råd ger du en kollega som funderar på att börja forska?

Om man ska börja med en avhandling tror jag att det är viktigt att man är intresserad av ämnet. Man måste enligt min uppfattning också ha en omgivning som förstår att det tar tid, och det varierar i olika faser av projekten.