Kirurg Roland Andersson blir adjungerad professor

Kirurg Roland Andersson blir adjungerad professor

Joachim Stark, läkarstuderande i Linköping, arbetar med en litteraturöversikt och metaanalys av klinisk diagnostik av blindtarmsinflammation hos barn. I det arbetet får han handledning av Roland Andersson, nybliven adjungerad professor i kirurgi.
Joachim Stark, läkarstuderande i Linköping, arbetar med en litteraturöversikt och metaanalys av klinisk diagnostik av blindtarmsinflammation hos barn. I det arbetet får han handledning av Roland Andersson, nybliven adjungerad professor i kirurgi. Foto: Johan W Avby

Roland Andersson är en erfaren kirurg i Region Jönköpings län – och en av världens främsta experter på blindtarmsinflammation. Som adjungerad professor i kirurgi vid Linköpings Universitet får han nu en tydlig roll som handledare för unga forskare.

– Ett intressant uppdrag. Jag blir anställd på 20 procent vid Institutet för klinisk och experimentell medicin, och kommer att delta i betygsnämnd, som opponent och vid granskning av forskningsansökningar. Jag är sedan tidigare adjungerad lektor, men uppfyller kriterierna för adjungerad professor eftersom jag handlett en doktorand fram till disputation, säger Roland Andersson.

Han har under många år forskat om främst blindtarmsinflammation. Hans slutsatser kring riskerna med operation samtidigt som många blindtarmsinflammationer läker ut av sig självt utan operation, har lett till internationell uppmärksamhet och gjort att Region Jönköpings län ligger lägst i Sverige i antal operationer.

Handleder i flera forskningsprojekt

Numera arbetar han halvtid kliniskt som kirurg och halvtid med forskning. I forskningsdelen får han en allt större roll som huvudhandledare eller bihandledare för doktorander och andra som forskar. Flera forskningsprojekt sker inom blindtarmsområdet.

– Det har startat många nya projekt där jag är med och stöttar. Till exempel är jag handledare för unga forskare som bland annat studerar blindtarmsinflammation under graviditet och cancer i blindtarmen.  Vi har också samlat tio ST-läkare i radiologi och ska arbeta med det material som min kollega Manne Andersson tagit fram i sin forskning. Vi ska eftergranska tusen skiktröntgenundersökningar av blindtarmsinflammation på 25 sjukhus, förklarar Roland Andersson.

Han har handledarroll i en rad andra forskningsprojekt.  Till exempel en studie om cancer i samband med inflammatorisk tarmsjukdom, markörer som kan förutspå prognosen vid vissa cancersjukdomar, samt en studie om en svår tarminflammation som kan drabba nyfödda.

”Får uppleva tjusningen med forskning”

– Det är roligt att vara handledare. Det är intressant att få uppleva nya saker, att få fram ny kunskap tillsammans med en doktorand - att uppleva tjusningen med forskning!

Den lilla grupp av adjungerade professorer som finns i Region Jönköpings län har stor betydelse för forskningen.

– Det är väldigt bra att Roland Andersson blir adjungerad professor. Detta illustrerar vilken bra forskning man kan göra utanför universitetssjukhusen. Roland har en viktig egenskap att hänga kvar i ett ämne och dyka på djupet. Han har gjort ett stort vetenskapligt bidrag och idag är han världsmästare i blindtarmsforskning, säger Staffan Hägg, överläkare vid Futurum, regionens akademi för hälsa och vård, själv adjungerad professor och ansvarig för infrastrukturen kring forskning och grundutbildning.

Forskningsgrupper byggs upp

 Staffan Hägg räknar med att Region Jönköpings län kommer att få ett allt tydligare akademiskt uppdrag kopplat till avtalet för den läkarutbildning Linköpings universitet startar i Jönköping  våren 2019.

– Det är strategiskt viktigt att ha seniora forskare som kan handleda forskarstudenter och bygga upp egna forskningsgrupper. För att klara det behöver man ha personer på docentnivå och över och då behövs det personer som går hela vägen i det akademiska systemet. Just nu håller vi på att rekrytera två lektorer som ska arbeta med att bygga upp läkarprogrammet.

Fotnot: En adjungerad professor har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskoleväsendet och ska fungera som en brobyggare mellan universitet och omvärlden genom sin expertkunskap och sitt kontaktnät.