Betydelsen av tidig insats av palliativ vård vid allvarlig cancersjukdom

Betydelsen av tidig insats av palliativ vård vid allvarlig cancersjukdom

Mitt mål är att alla som har drabbats av symtomgivande obotlig cancersjukdom ska erbjuda palliativ vård tidigt i sjukdomsförloppet parallellt med den onkologiska behandlingen. Vi vet att det ger stora fördelar, men det kräver en annan syn på palliativ vård, och patientens behov ska styra. Den som har en avancerad cancersjukdom och får palliativ vård tidigt, parallellt med onkologisk behandling, mår bättre, lever lite längre, har mindre behov av aktuell vård och får ett bättre stöd för sina anhöriga.

Karin Adolfsson, överläkare vid onkologkliniken, Region Jönköpings län