Innovationsprocessen

Utforska

I fasen Utforska vill vi gå mer på djupet och att fler frågor besvaras kring behov (N), om vad som kan vara lösningen (A), vad nyttan är (B) och vilka andra potentiella lösningar som kan finnas på samma problem (C).

Vi hänvisar här vidare till Research-web där en ansökan i steg 1 görs. Frågorna utgör ett underlag för att genomföra en marknadsanalys. Innovationscoacher kopplas in och ger stöd beroende på typ av insikt och vägval hos den person/organisation som lämnat insikten. Det kan vara kontakt med ALMI, Science Park eller andra samarbetspartners som behövs för att utforska insikten vidare.

Det kan handla om att ta kontakt med forskare eller andra intressenter för att utöka kunskapsläget. Om det visar sig att det rör ett förbättringsarbete, så förmedlas kontakter vidare till förbättringsstöd.