Innovationsprocessen

Testa/utveckla

Ett steg närmare innovation, med stöd av innovationsfonden kan skisser utvecklas, testas i liten skala eller prototyper skrivas fram.

Ansökan till innovationsfond steg 2 och en pitch för innovationsrådet som rekommenderar ifall vidare satsning ska ges kommer att göras i denna fas.

Beroende på insikt, kan vissa projekt få medel från innovationsfonden för att testa och utveckla prototyper. Centralt i denna fas är att göra en avgränsning, med en fortsatt öppenhet för olika lösningar. Det kan t.ex. handla om att ta fram visualisering av lösning/lösningar, testa i liten skala för att kunna göra justeringar. Skisser och enkla modeller som man kan få feedback på tillsammans med dem som ska använda innovationen kan exempelvis göras.