Innovationsprocessen

Lansera

Nu är alla tester genomförda och ska utvärderas. Om det finns hållbarhet är det dags att skala upp och sprida vidare innovationen.

Sammanställning av resultaten och utvärderingen så här långt ska genomföras och medel som erhållits ska återrapporteras. Innovationen redo att testas i andra verksamheter, nu kan den genomförandeplan som togs fram i förra steget verkställas. I detta steg är det viktigt att identifiera samarbetspartners inför kommersialisering och att ta fram en kommersialiseringsplan.