Innovationsprocessen

Förverkliga

En del av innovationsfonden kan stimulera live-tester i verklig testbädd. Ett sätt att säkerställa att innovationen fungerar i verkligheten.

Lite större skala på testerna (prototyperna). Fortfarande möjlighet att skruva och förändra. Ytterligare stöd från innovationsfond kan sökas och erhållas som en fortsättning. Här kan det vara aktuellt att undersöka möjligheter för t.ex. klinisk prövning.

Det är viktigt att skapa förståelse för hur lösningen fungerar i praktiken, samt att lägga upp en plan för hur innovationen kan få genomslagskraft.

Undersöka andra finansieringsmöjligheter.