Innovationsprocessen

1. Fånga insikter

Insamling av idéer, tankar, insikter om vad som kan skapa värde för patienter, närstående och personal i vårt system.

2. Utforska

I fasen Utforska vill vi gå mer på djupet och att fler frågor besvaras kring behov (N), om vad som kan vara lösningen (A), vad nyttan är (B) och vilka andra potentiella lösningar som kan finnas på samma problem (C).

3. Testa/utveckla

Ett steg närmare innovation, med stöd av innovationsfonden kan skisser utvecklas, testas i liten skala eller prototyper skrivas fram.

4. Förverkliga

En del av innovationsfonden kan stimulera live-tester i verklig testbädd. Ett sätt att säkerställa att innovationen fungerar i verkligheten.

5. Lansera

Nu är alla tester genomförda och ska utvärderas. Om det finns hållbarhet är det dags att skala upp och sprida vidare innovationen.