Syfte och mål

Innovationsfonden har inrättats med syfte att stödja vardagliga insikter som möter ett behov o verksamheten i länet och som i sin natur är helt nytänkande. Med särskilda medel kan vi stimulera utveckling av testbäddar och utveckling av nya produkter och tjänster i samverkan med såväl patienter, närstående, invånare som med representanter från näringsliv eller forskare. Det är också viktigt att de innovationer som utvecklas är hållbara och kan spridas vidare till andra verksamheter.