Stöd av coacher

Rollen som innovationscoach inom Region Jönköpings Län innebär att man arbetar med metoder och verktyg som syftar till att främja innovationsarbetet i regionen. Detta sker genom en nära kontakt med den eller de personer som gjort en insikt som kan ligga till grund för ett innovationsarbete.

Innovationscoacherna bedömer alla insikter som skickas in till Innovationsplattformen via (lägg in länk) och gör i första steget ett urval av vilka insikter och personer som de kommer att arbeta vidare med. Alla som skickar in en insikt kommer att få svar och de som väljs ut kommer att få en personlig Innovationscoach. Innovationscoachernas roll är att steg för steg finnas med i RJL´s innovationsprocess (läs mer här) och stödja arbetet med att gå från en insikt till en innovation.

Innovationscoacherna kommer att stödja under hela innovationsprocessen men i praktiken innebär det oftast att det är mer stöd i början av processen för att i senare delar utgöra en kontaktperson som man kan höra av sig till vid behov. Innovationscoachen kommer även att hjälpa till med de verktyg och metoder som man behöver i innovationsprocessen, ta in kompetens som behövs, bygga team, hjälpa till med kontakt med andra samarbetspartners i innovationsarbetet, tex futurum, JU,JA, science park eller almi. Innovationscoacherna bistår även med stöd för att kunna söka bidrag från innovationsfonden och externt.