Biogas

En satsning på biogas är en satsning på ett fossilfritt Sverige och en fossiloberoende fordonsflotta. Det är också en satsning på utveckling av en ny industrigren för Sverige där innovationer och miljöteknik skapar gröna jobb, nya exportmöjligheter och gör att Sverige tar täten i klimatarbetet.

Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri tas om hand. Viktiga näringsämnen återförs till jordbruket och efterfrågan på ekologiskt jordbruk möts.

Biogas bidrar därmed till att flera miljömål nås och till måluppfyllelse inom åtskilliga politikområden till exempel klimat, energi, miljö, landsbygd, transport, handel, jobb och näring. Det gör biogasen unik och den är därför en viktig tillgång för samhället.

Den svenska biogasmarknaden har de senaste decennierna utvecklats främst tack vare lokala och regionala initiativ. Biogasanläggningar har byggts runt om i landet liksom tankstationer för gas och regionala gasnät. Kollektivtrafik med biogas upphandlas, transportörer har satsat på gaslastbilar och privatpersoner har valt gasbil. Alla med målet att göra en viktig miljöinsats och minska utsläppen.