"Med lite sunt bondförnuft kommer man långt" - EMAB ett gott exempel

Kim Hansen, Technical Manager på EMAB
Kim Hansen, Technical Manager på EMAB

Att inspireras av andra och att inte behöva uppfinna hjulet igen är bra. I vårt projekt RE:AGERA vill vi sprida goda exempel på grön omställning som företag i länet har genomfört, för att duska hitta inspiration och motivation till ditt företags omställning.

I Anderstorp ligger plåtföretaget EMAB med ca 45 anställda. De jobbar med plåtformning och plåtbearbetning och deras energiresa startade med en energikartläggning. Vi intervjuade Kim Hansen, Technical Manager på EMAB om deras energi-och klimatarbete.

Kim berättade att energikartläggningen genomfördes för att de ville få en bild av hur helheten i deras energianvändning såg ut, ett facit som visade vad de behövde jobba med och fokusera på. Efter energikartläggningen kände de att de fått kontroll på energianvändningen och möjlighet till styrning av den.

Kim beskriver att mycket av det som energikartläggningen visade var ”lågt hängande frukter”, saker som de ganska lätt och inte särskilt kostsamt kunde förändra. Till exempel baslasten, alltså den energianvändning som sker utanför ordinarie arbetstider. För att komma åt den har de använt sig av elektroniska tidur som de anslutit till alla större processer och energitunga maskiner, så nu går det inte åt någon onödig energi och på detta sätt har de gjort en rejäl besparing.

De har också genomfört större investeringar utifrån det de kunde se i energikartläggningen. Till exempel har de investerat i teknik för att kunna ta tillvara överskottsvärmen i kompressorrummet och använda den för att värma lokalerna. Det har gett en jättestor förändring, de har gått från att värma lokalerna med gas 150 dagar om året till att bara behöva göra det under 14 dagar förra året, en imponerande förändring. De återvinner också värmen från hydralpressarnas varmvattenslinga, vilket ger energibesparing både genom mindre uppvärmning och genom mindre kylning.

För att följa upp och hela tiden arbeta med energieffektivisering har de veckovisa uppföljningar av verksamhetens energianvändning. De är alltid två personer som tillsammans tittar på veckans siffror, för att inte missa något viktigt. Utifrån det de hittar så genomför de sakerna som tar mindre än 15 minuter att åtgärda direkt i anslutning till mötet. Det gör de för att arbetet inte ska kännas för stort och betungande. De har ett hands-on arbetssätt på ett så enkelt sätt som möjligt, de använder energibolagets app för uppföljning och ett Excelblad och har hittat ett sätt att jobba med detta som känns hållbart för dem.

När Kim får frågan om vad som är hans bästa energitips så svarar han att börja med det lätta först, de sakerna som inte kräver så stor investering. Den besparing som de insatserna ger kan sen användas till de saker som sparar mer men kräver större investeringar ”det ena ger det andra”. Ett annat tips är att tänka som man gör hemma, ”Låtsas att det är dina pengar varje dag på jobbet”. Kim menar att det är lättare och mer motiverande att hitta besparingarna på det sättet. Och till sist vill Kim skicka med att inte stressa energiarbetet, skynda långsamt och använd en prioriteringslista för att hålla fokus på rätt saker.