Hur gick det sen? Investerade i ellastbil efter provkörning

Chaufför Ahmad Helal på Västbo Transport framför ellstbilen han kör.
- Det är spännande att köra ellastbil, säger Ahmad Helal som är chaufför på Västbo Transport. Han var en av dem som provkörde ellastbil under fem dagar.

Under vårt transportprojekt FASTR har vi erbjudit åkerier och företag fem dagars kostnadsfri provkörning av el- och biogasfordon i samarbete med Svenstigs och Atteviks. Västbo Transport är ett av åkerierna som provkört i sin verksamhet och nu har de två egna ellastbilar i fordonsflottan.

- Vi hade börjat titta på elbilar när vi fick tillfälle att testa, så vi tvekade inte alls. I grundkonstruktionen är det som vilken lastbil som helst, inte svår att köra och precis vad alla är vana vid. Fördelen är att den är lättkörd och tyst, vilket är väldigt uppskattat av de som kör dem, berättar Jacob Axelsson, VD på Västbo Transport.

Jacob Axelsson, VD Västbo Transport.

Jacob Axelsson, VD Västbo Transport.

Västbo Transport använder de två nya ellastbilarna för lokal distribution i Smålandsstenar, vilket också är där Jacob tror att ellastbilen kommer ha mest nytta då räckvidden fortfarande är ganska begränsad. Bortsett från att de önskat bättre räckvidd är de väldigt nöjda och Jacob berättar att det är huggsexa om vem som ska få köra när ordinarie chaufför är ledig.

- Det är spännande att köra ellastbil, den går väldigt tyst och mjukt men har samtidigt mycket kraft när man gasar. Det känns lite som att köra en Tesla. Men man får köra väldigt försiktigt när det är folk i närheten för den går så tyst så man hörs inte, berättar Västbo Transports chaufför Ahmad Helal.

Ahmad tycker att det känns bra att köra förnybart eftersom det är bra för miljön och tycker att ellastbilen passar väldigt bra att köra i stadstrafik.

Ökad efterfrågan på fossilfria transporter

Förutom att ellastbilarna är attraktiva att köra vittnar Jacob också om att efterfrågan på fossilfria transporter ökar för varje månad och att Västbo Transport vill följa med i utvecklingen. 

- Vi vill vara lite bättre än vad lagstiftningen kräver och kunna visa kunder att vi är konkurrenskraftiga vad gäller både pris, social hållbarhet och miljöaspekten och det jobbar vi på stegvis. Utöver ellastbilarna har vi köpt in fem biogaslastbilar sedan tidigare.

Värdefullt att erbjuda provkörning

Totalt har över tjugo åkerier och företag deltagit i Femdagarstestet och flera har efteråt valt att investera i fossilfria lastbilar. Atteviks är en av två återförsäljare som erbjudit provkörning och vittnar om att det varit ett positivt inslag.

- Det har varit ett väldigt stort intresse för att delta och vi märker att provkörning är viktigt för vi ska kunna övertyga även chaufförerna. Responsen efteråt har varit väldigt positiv, det har bara varit ett stort leende hos chaufförerna som kört ellastbil. Gasfordonen upplevs generellt som långsammare, men när vi har räknat på tiden för ett annat fordon att köra samma sträcka så är det ingen skillnad, berättar Mattias Forsell, försäljningschef på Atteviks.

Möjligheten att provköra och dialogen kring val av fordon är viktig och Mattias ser att de har möjlighet att påverka även sina kunders kunder att välja fossilfritt genom att visa på hur man kan tänka nytt kring hela transportkedjan.

- Det finns en attityd kring att man har kommit 70 mil på en tankning och det måste man fortsätta göra och där behöver vi utmana åkerier att se över sina körningar. När man väl gör det kan man många gånger inse att det faktiskt går att effektivisera och få det ännu bättre, säger Mattias.