Först ut med plan för laddinfrastruktur

Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg i Habo kommun
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg i Habo kommun

Allt fler kommuner i Sverige har eller håller på att arbeta fram planer för laddinfrastruktur, men fram tills nu har ingen av kommunerna i Jönköpings län haft någon. Genom vårt projekt FASTR har tre av länets kommuner fått stöd i att ta fram laddplaner och Habos är nu antagen.

I Habo kommun är laddplanen en viktig pusselbit i arbetet med hållbart resande. Den är en av kommunens många planer och program inom det strategiska hållbarhetsarbetet och en viktig plan att få på plats.

Under tre lotsande möten har en grupp med både tjänstepersoner och ledande förtroendevalda guidats i frågor som är viktiga att beröra i framtagandet av en laddplan. Lotsningen har utgått från nio B:n; Bakgrundskolla, Bemöta marknaden, Benämna, Bestämma, Berätta, Bereda plats, Beställa, Bygga, och Betala.

För en liten kommun är resurserna knappa och det är svårt att få tiden att räcka till allt och därför har lotsningen varit ett viktigt stöd i att komma framåt.

- Lotsningen har varit en hjälp både för att säkerställa att inget glöms, men också i att komma framåt snabbare. Att få influenser utifrån och stöttning i att skaffa djupare kunskap har underlättat otroligt mycket för oss och för mig, som annars lagt mycket tid själv på att leda arbetet framåt. De lotsande mötena fick upp frågorna på bordet, samlade rätt personer, gav oss bättre kunskap och fick fart på processen, berättar Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg i Habo kommun.

Koll på förutsättningarna

En framgångsfaktor för Habo kommun har varit att de involverat ledande personer med mandat att ta beslut i arbetet, för att kunna skapa sig en gemensam bild under arbetets gång. På så sätt undviker de att tjänstemännen levererar någonting som sedan kan behöva arbetas om helt och hållet, och hela processen går därmed snabbare. En annan viktigt faktor är avtalet som slöts mellan kommunen och energibolaget redan efter det första lotsande mötet, och som gjort att de haft koll på förutsättningarna för samarbetet från start. 

Som svar på frågan om det finns några andra medskick till de som sitter i funderingar på att ta fram en laddplan säger Anna:
- Det är viktigt att i arbetet utgå ifrån hur det ser ut på hemmaplan. Vad behöver vår kommun? Vilka behov, möjligheter och förutsättningar finns just här? Habo ligger ju precis bredvid Jönköping där många invånare också arbetar, och utan större transportstråk, vilket såklart påverkar hur man ska tänka kring laddinfrastrukturen.

Flera laddplaner på gång

Habo kommuns laddplan antogs på kommunfullmäktige i oktober och Nässjö kommun har sikte på att den ska komma upp för beslut i november. Sävsjö kommun hoppas ha en färdig plan våren 2024.

- Vi är glada att våra lotsande möten har haft en påskyndande effekt och ser nu förväntansfullt att kommunernas laddplaner är på gång. Vi tror också att grannkommunerna kan inspireras till att ta fram egna laddplaner, säger Lennart Holmberg på Länsstyrelsen i Jönköpings län som hållit i mötena inom ramen för vårt transportprojekt FASTR. 

Vill du ha stöd i att ta fram en laddplan?

Guiden som legat till grund för de lotsande mötena finns att ta del av digitalt.

Guide för att ta fram en laddplan (Extern länk)