Hur gick det sen? En knuff i rätt riktning

Marcus Hellström står med sin cykel utomhus, vädret är mulet men Marcus ler.

I Vaggeryds kommun jobbar Marcus Hellström som högstadielärare. Han pendlar varje dag från Jönköping, numera mestadels genom samåkning men också genom kombinationspendling. Han tar då cykeln till busshållplatsen och sen bussen till jobbet. Det här var inget alternativ innan arbetsgivaren genom vårt projekt erbjöd gratis test av kollektivtrafik.

Innan deltagandet i erbjudandet pendlade Marcus bara med bil, ibland tillsammans med andra men ofta själv i bilen. Testet av kollektivtrafikkort ändrade pendlingen till samåkning och kombinationspendling de flesta dagar i veckan. Nu mera blir det bara någon enstaka dag i veckan som han sitter själv i bilen.

Marcus uppmärksammande erbjudandet via arbetsgivarens intranät och det var just det kostnadsfria som gav knuffen i rätt riktning för honom. Sen blev detta en liten snackis i arbetsrummen och fler kollegor hakade på och har också efter det fortsatt att regelbundet åka buss istället för att köra bil.

Jag frågar vad han tror är viktigt för att man som anställd ska nappa på ett sånt här erbjudande. Han svarar att det är viktigt att erbjudandena är så förmånliga att det inte går att säga nej. Miljö och klimat är ett incitament men det räcker inte alltid. Här lockade det kostnadsfria tillräckligt för att överväga den lite krångligare pendlingen som det innebär med att först cykla till busshållplats för att sen ta bussen istället för att bara kliva in i bilen och köra iväg.

Att få ett erbjudande som det här från sin arbetsgivare tycker Marcus är fantastiskt. Det gör att det blir mer attraktivt att kunna jobba i en annan kommun än den man bor i. Det känns också bättre att pendla mer hållbart än att sitta själv i bilen och köra, så att uppmuntras till det är jättebra. Andra vinster av det ändrade sättet att pendla blev vardagsmotionen som han fick gratis av att cykla till och från busshållplatsen.