Hur gick det sen? Den kommunikativa resan mot ett grön Sävsjö

Sofie Andersson och Linda Ståhlgren
Sofie Andersson och Linda Ståhlgren på Sävsjö kommun

Sävsjö är en av de kommuner som deltagit i en utbildning för strategisk hållbarhetskommunikation som erbjudits inom två av våra projekt. Läs om hur de arbetat vidare inom sin verksamhet.

Sävsjös vision är att vara en barnvänlig, grön och inkluderande kommun. Men vad innebär allt det här i praktiken? Innebörden av ordet ”grön” var inte självklar och ett arbete inleddes för att definiera just ”gröna Sävsjö”. Linda Ståhlgren, hållbarhetsstrateg i Sävsjö kommun, fick uppdraget att leda arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram med fokus på den ekologiska dimensionen av hållbarhet, men i samklang med den sociala och ekonomiska dimensionen.

"Alla behöver inte veta allt"

Utifrån det har Linda och hennes kommunikatörskollega Sofie Andersson jobbat vidare med hur de ska kommunicera hållbarhetsarbetet. En kommun har många olika roller och en stor målgrupp att nå ut till, och en viktig del i arbetet med hållbarhetsprogrammet har varit att jobba tillsammans. Men även om det är viktigt att alla involveras på olika sätt, så behöver inte alla veta allt. Det, säger Linda och Sofie, är en av de viktigaste lärdomarna från utbildningen.

De bestämde sig för att ha som mål att alla i kommunen ska känna till hållbarhetsprogrammet och målen, men att man som enskild ska känna faktiskt ansvar för ett eller två mål, utifrån intresse, verksamhet och möjlighet. Vilket mål i hållbarhetsprogrammet passar den här målgruppen? Hur pratar vi med dem?

Ett givet inslag i arbetet har varit att involvera expertgruppen, bestående av barn som är experter på att vara just barn. Det är en del i hur det arbetar med att vara en barnvänlig kommun och har visat sig vara effektivt också för att nå ut med hållbarhetsarbetet. Barnen är glada ambassadörer för familj, släkt och vänner.

Långsiktigt men korta planer

Kommunikationen ser de som ett låååångsiktigt arbete, berättar Sofie, där de har en struktur i botten men ett flexibelt arbetssätt. De jobbar med kommunikationsplaner för några månader i taget, för att inte ta sig vatten över huvudet. Hittills har kommunikationsarbetet resulterat i stories och goda exempel på intranätet, en målgruppsanalys, utbildningar i den kommunala organisationen, diskussionsfrågor om hållbarhet att ställa på borden i lunchrummet och information på webben.

Och idéerna för framtiden är många. Kanske kommer det en form av hållbarhetskontrakt? Och åker ni till Sävsjös bibliotek nästa jul står där kanske en julgran fylld med kulor där goda exempel får chans att skina.

Vill du veta mer om hur Sävsjö kommun har jobbat med sin hållbarhetskommunikation? Kontakta:
Linda Ståhlgren, linda.stahlgren@savsjo.se
Sofie Andersson, sofie.andersson1@savsjo.se