Hållbart resande

Moderator: Klas Elm, VD Svensk Cykling

Ladda ned programbladet som PDF(pdf-dokument)

Pass 1 (gemensamt) 09.30-10.30

Inledningsföredrag Plusenergiforum 2018:
Megatrendernas påverkan på klimat- och hållbarhetsarbetet

Plusenergiforum inleds av Bobo af Ekenstam, vd för Docere Intelligence och chefredaktör för Sveriges största trendsajt Buzzter, tar oss med på en resa genom de stora förändringskrafterna och deras påverkan på klimat och hållbarhet. Du kommer att få en överblick över de tio viktigaste megatrenderna och hur de utvecklas.
Bobo af Ekenstam är vd för Docere Intelligence och chefredaktör för Sveriges största trendsajt Buzzter. Han har arbetat med att analysera trender och förändringar sedan 1988 och ägnar hela dagarna åt research och analys av trender och förändringar. Han undervisar också i ämnet Omvärlds- och trendanalys på bland annat Berghs School of Communication.

Pass 2, 11.00-12.00: Money talks  - Ekonomisk lönsamhet som argument för hållbart resande

Att hållbart resande är bra för miljön och folkhälsan är sedan länge välkänt men det finns fler användbara argument när satsningar inom hållbart resande ska motiveras. Erik Stigell från Trivector presenterar sprillans nya forskningsresultat som visar på de samhällsekonomiska vinsterna med gång, cykel och kollektivtrafik i ett svenskt perspektiv. Dessutom får vi höra hur Region Västernorrland genom att införa intern klimatkompensation för de anställdas tjänsteresor har lyckats minska både miljöbelastning och kostnader.

Om föredragshållarna

Erik Stigell, konsult, forskare och föreläsare med fokus på cykling, aktiv mobilitet och hälsa på Trivector, som presenterar resultat från den stora sk PASTA-studien.

 

 

 

Hanna Olovsson, projektledare för Energikontor Norra Smålands projekt Hela RESAN, inviger resval.se

 

 

 

Emilia Rapp, projektledare för projektet Hållbara resor på Region Västernorrland

Olle Bertilsson, hållbarhetssamordnare på Region Västernorrland, berättar om införandet av intern klimatkompensation (klimatväxling).

Pass 3, 13.30-14.30: Delad mobilitet bortom storstaden - går det?

Delningsekonomin innebär nya möjligheter för delat ägande av t.ex. cyklar och bilar, men hittills har tjänsterna koncentrerats i storstadsregionerna. Kan tjänster för delad
mobilitet fungera även utanför storstadsområden och på landsbygden? Jessica Berg, VTI, ger oss en översiktsbild och presenterar färsk data från förstudien KOMILAND – kombinerad mobilitet på landsbygd och i icke-urbana områden. Vi ges också en förtitt på slutsatserna från demoprojektet GoMate i Jönköping.

Dessutom får vi två konkreta exempel på lyckade insatser i frågan från resval.se. Martin Gunnarsson från Knivsta kommun visar hur en medelstor kommun kan etablera en elfordonspool, välanvänd både av kommunens tjänstemän och privatpersoner. Vidare delar Maria Persdotter-Isaksson med sig av sina erfarenheter av när Tolg-bybor i alla åldrar i  blev frekventa samåkare både till jobb och fritidsaktiviteter.

Om föredragshållarna

Jessica Berg, forskare inom mobilitet, aktörer och planering på VTI.

Martin Gunnarsson är samhällsplanerare inom mobilitet och infrastruktur på Knivsta kommun.

Maria Persdotter-Isaksson är projektledare inom hållbart resande i Region Kronoberg och flitig samåkare i byn Tolg utanför Växjö.

Pass 4, 15.00-15.40: Ett år med elcykelpremien - vad ser vi för resultat?

Efter drygt ett år med elcykelpremien (eller elfordonspremien som den egentligen heter) är det läge att blicka båda bakåt och framåt. Hur populär har premien blivit, vilka andra färdmedel tar elcykeln andelar ifrån, hur står det till med miljö- och hälsovinster och är våra samhällen redo för vågen av nya och allt mer heterogena cykelfordon? Hanna Olovsson från Energikontor Norra Småland leder en paneldiskussion då olika sakkunniga i frågan får ge sina svar på var elcykeln är på väg att ta oss.

Om paneldeltagarna

Klas Elm är VD för Svensk Cykling, organisationen som i sin senaste Cykeltrendrapport för 2018(Extern länk) bl.a. visar att nära 4 av 10 svenskar kan tänka sig att köpa en elcykel.

Tomas Hallqvist, chef för enheten Miljöbidrag (som hanterar utbetalningar av elfordonspremien) på Naturvårdsverket.

 

Lotta Olsson, trafikingenjör på Jönköpings kommun – en kommun känd över hela landet som en stad där elcyklandet ligger i framkant, vilket också ställer krav på infrastrukturen.

Jessica Berg, forskare inom mobilitet, aktörer och planering på VTI. Kommer in med ett viktigt landsbygdsperspektiv i frågan.

 

Pass 5 (gemensamt för alla spår), 15:50-16:30: Paneldiskussion - Så blir klimatomställningen en guldgruva för landsbygden 

För att Jönköpings läns vision om att vara ett Plusenergilän ska bli verklighet måste hela länet med. I det offentliga samtalet låter det ofta som att lands- och glesbygd dras med utmaningar och ligger efter i hållbarhetsarbetet. Men är det egentligen landsbygden som erbjuder unika värden och affärsmöjligheter i klimatomställningens spår? I ett panelsamtal lett av moderator Jakob Lagercrantz diskuterar vi hur klimatomställningen blir en guldgruva för landsbygden, i Sverige och inte minst i Jönköpings län.

Om paneldeltagarna*

Helena Jonsson är landshövding i Jönköpings län och ordförande i Klimatrådet, som tagit fram visionen om ett Plusenergilän. Helena är väl insatt i landsbygdsfrågor, hon är utbildad lantmästare och var mellan 2011 och 2017 förbundsordförande för LRF. 2013 utsågs hon till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

 

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings Län. Kristina leder det regionala utvecklingsarbetet i frågor som rör länets attraktivitet, näringslivsutveckling, kunskap och innovation. Hennes tidigare tjänst som förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen innebar ett brett arbete för att driva en hållbar utveckling och skapa tillväxt inom de gröna näringarna i Västra Götalandsregionen.

 

Bernt-Arne Winberg, VD för Hagagruppen, ett möbelföretag som bestämt sig för att ta sitt hållbarhetsarbete på allvar, både i lokalsamhället och i leverantörsleden. Som globalt företag med placering i Bottnaryd kan BA ge inblickar i de utmaningar och möjligheter det innebär att driva företag utanför storstaden, till exempel i fråga om arbetskraftsförsörjning och kombinationen affärs- och hållbarhetsnytta.

 

Mikaela Backman, filosofie doktor i nationalekonomi (disputerade 2013) och universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Mikaela forskar om förutsättningar för entreprenörskap, utveckling, tillväxt och konkurrenskraft för företag där kompetensförsörjning och förnyelse är väsentliga faktorer.

*Fler paneldeltagare kan tillkomma.

Här anmäler du dig till Plusenergiforum(Extern länk).