Hållbara transporter

Biogaslastbil
Foto: Jonas Ekström, Energikontor Norra Småland

Moderator: Jakob Lagerkrantz

Ladda ned programbladet som PDF(pdf-dokument)

Pass 1 (gemensamt) 09.30-10.30

Inledningsföredrag Plusenergiforum 2018:
Megatrendernas påverkan på klimat- och hållbarhetsarbetet

Plusenergiforum inleds av Bobo af Ekenstam, vd för Docere Intelligence och chefredaktör för Sveriges största trendsajt Buzzter, tar oss med på en resa genom de stora förändringskrafterna och deras påverkan på klimat och hållbarhet. Du kommer att få en överblick över de tio viktigaste megatrenderna och hur de utvecklas.
Bobo af Ekenstam är vd för Docere Intelligence och chefredaktör för Sveriges största trendsajt Buzzter. Han har arbetat med att analysera trender och förändringar sedan 1988 och ägnar hela dagarna åt research och analys av trender och förändringar. Han undervisar också i ämnet Omvärlds- och trendanalys på bland annat Berghs School of Communication.

Pass 2 11.00-12.00

Genombrott för flytande biogas i tunga transporter

Fler fordon, tankstationer, användare och såväl nationella som regionala och lokala satsningar - det ser som ett genombrott för flytande biogas som fordonsbränsle för tunga transporter. Vi diskuterar behov och möjligheter för flytande biogas för att bli ännu mer eftertraktat.

Jan Strandhede, PR & Information Manager, Volvo Trucks Erik Fromell, Senior Business Development Manager, Gasum AB

Henrik Dahlsson, Senior Advisor Hållbara Transporter, Scania Sverige

Pass 3 13.30-14.30

Äntligen en strategi för gods – men vad innebär det för klimatarbetet?

Den Nationella Godstransportstrategin

Anna Ullström, regeringskansliet

I juni presenterades den nationella godstransportstrategin. I den finns ett förhållandevis tydligt klimatfokus. Vad kommer den att betyda för transportsektorn?

 

 

 

Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Jesper Agrelius, Länsstyrelsen i Jönköpings län

På regional nivå ska denna plan vara färdig i oktober 2019. Hur kommer arbetet att se ut, vad kommer planen innehålla? I vilken omfattning kommer de regionala klimatmålen integreras?

Pass 4 15.00-15.40

Teknikutveckling och e-handel.  Hur säkrar vi en klok miljöutveckling?

Fler väljer att göra allt fler inköp över nätet och e-handeln ökar explosionsartat. Idag omfattar e-handeln cirka 9 procent av handeln och till 2030 beräknas den ha ökat till 30 procent. I ett forskningsprojekt satsar nu näringsliv, det offentliga och akademien i länet på att Jönköpings län ska bli Sverigebäst på e-handel och logistik.

Hur kan vi säkerställa att denna utveckling sker på ett hållbart sätt, med minskad klimatpåverkan, och vad krävs för att detta skall ske? Vad är viktigast för en positiv utveckling? Vi diskuterar med representanter för e-handeln, och transportnäringen.

Patrik Müller, betalningsexpert, DIBS

Fredrik Göransson, ansvarig regional utveckling, Science Park Jönköping

Pass 5 (gemensamt), 15:50-16:30: Paneldiskussion - Så blir klimatomställningen en guldgruva för landsbygden 

För att Jönköpings läns vision om att vara ett Plusenergilän ska bli verklighet måste hela länet med. I det offentliga samtalet låter det ofta som att lands- och glesbygd dras med utmaningar och ligger efter i hållbarhetsarbetet. Men är det egentligen landsbygden som erbjuder unika värden och affärsmöjligheter i klimatomställningens spår? I ett panelsamtal lett av moderator Jakob Lagercrantz diskuterar vi hur klimatomställningen blir en guldgruva för landsbygden, i Sverige och inte minst i Jönköpings län.

Om paneldeltagarna*

Helena Jonsson är landshövding i Jönköpings län och ordförande i Klimatrådet, som tagit fram visionen om ett Plusenergilän. Helena är väl insatt i landsbygdsfrågor, hon är utbildad lantmästare och var mellan 2011 och 2017 förbundsordförande för LRF. 2013 utsågs hon till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

 

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings Län. Kristina leder det regionala utvecklingsarbetet i frågor som rör länets attraktivitet, näringslivsutveckling, kunskap och innovation. Hennes tidigare tjänst som förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen innebar ett brett arbete för att driva en hållbar utveckling och skapa tillväxt inom de gröna näringarna i Västra Götalandsregionen.

 

Bernt-Arne Winberg, VD för Hagagruppen, ett möbelföretag som bestämt sig för att ta sitt hållbarhetsarbete på allvar, både i lokalsamhället och i leverantörsleden. Som globalt företag med placering i Bottnaryd kan BA ge inblickar i de utmaningar och möjligheter det innebär att driva företag utanför storstaden, till exempel i fråga om arbetskraftsförsörjning och kombinationen affärs- och hållbarhetsnytta.

 

Mikaela Backman, filosofie doktor i nationalekonomi (disputerade 2013) och universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Mikaela forskar om förutsättningar för entreprenörskap, utveckling, tillväxt och konkurrenskraft för företag där kompetensförsörjning och förnyelse är väsentliga faktorer.

*Fler paneldeltagare kan tillkomma.

Här anmäler du dig till Plusenergiforum(Extern länk).