Plusenergiforum

Logotyp för Plusenergiforum.
Foto: Johan Werner Avby/Region Jönköpings län

Framtidens hållbara transporter och resande – Klimatveckans stora konferens: Plusenergiforum 16 september.

Plusenergiforum 2020

Vi arrangerar den fjärde upplagan av Plusenergiforum (PEF) onsdagen den 16 september 2020 - den här gången i digitalt format. PEF 2020 inleder årets Klimatvecka och tema i år är framtidens hållbara transporter och resande.

Konferensen arrangeras av oss och de tre stora länsprojekten Hela RESAN, FASTR och Bridging the Gap i samverkan med Klimatrådet.

PEF 2020 vänder sig främst till politiker och tjänstpersoner inom näringslivet och offentlig verksamhet på lokal och regional nivå, som har engagemang och intresse i frågor kring hållbara resor och transporter.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Plusenergiforum handlar om att sprida kunskap som förstärker arbetet med klimatmålen i Jönköpings län. Mötena är i fokus och det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Genom denna kontaktyta ska Plusenergiforum inspirera och ge verktyg till förändring och föra Jönköpings län närmare målet om ett hållbart samhälle.

Plusenergiforum arrangeras av Energikontor Norra Småland, som är en del av Region Jönköpings län. Energikontoret verkar för energieffektivisering och ökad andel av förnybar energi i regionen.

Våra samarbetspartners är Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Klimatveckan(Extern länk)

Klimatrådet(Extern länk)

FASTR

Hela RESAN

Bridging the Gap(Extern länk)