Samordning energi- och klimatrådgivarna

Energi- och klimatrådgivarna i länets 13 kommuner samordnas av Energikontor Norra Småland.

Energi- och klimatrådgivarna, EKR, har sitt uppdrag från Energimyndigheten men finns lokalt, placerade i den kommun där du bor. EKR:s rådgivning riktar sig till privatpersoner, organisationer samt små och medelstora företag.

EKR:erna känner till de lokala förutsättningarna och kan hjälpa till med frågor och rådgivning kring energi, miljö och transporter. Exempelvis kan de bidra med tips på hur du, ditt företag eller din organisation kan minska energianvändningen, gå över till eller öka andelen förnybar energi samt sänka dina/era energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. De kan även hjälpa till med att ge en överblick över olika alternativa lösningar.

Rådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst som finansieras av Energimyndigheten. På kommunernas respektive webbplatser finns mer information kring vad EKR:erna gör och kan hjälpa till med.

Energikontor Norra Småland bidrar med utveckling och samordning för energi- och klimatrådgivarna genom kompetenshöjande insatser, nätverksträffar och coachning.

Energi- och klimatrådgivarnas nationella arbete med insatsprojekt

Mellan 2017-2019 arbetade Sveriges energi- och klimatrådgivare med att informera om solceller för att öka kunskapen kring solenergi. Under denna period ökade andelen solcellsinstallationer i Jönköpings län och enligt Energimyndighetens statistik var EKR:erna i Jönköpings län bäst i landet med att nå ut till sina målgrupper. 

Under hösten 2021 påbörjade EKR:erna runt om i Sverige ett eller flera nya insatsprojekt för att öka kunskapen kring resurseffektiv bebyggelse och hållbara transporter.