Samordning energi- och klimatrådgivarna

Energi- och klimatrådgivarna i länets 13 kommuner samordnas av Energikontor Norra Småland.

Energi- och klimatrådgivarna riktar sig till hushåll, föreningar och små- och medelstora företag. De kan hjälpa till med tips på hur man kan minska sin energianvändning, går över till eller ökar andelen förnybar energi, sänka sina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Rådgivaren kan hjälpa till med att få en överblick över olika alternativ och de känner till olika lokala förhållanden. Rådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst som finansieras av Energimyndigheten.

Under 2017-2019 har energi- och klimatrådgivarna deltagit i nationella insatsprojekt för att öka andelen effektiv belysning, energieffektiva transporter samt solenergi från solceller. Under 2019 kommer energimyndigheten att besluta om fortsättning och inriktning på insatsprojekten.

Energikontoret bidrar med utveckling och samordning för energi- och klimatrådgivarna genom kompetenshöjande insatser, nätverksträffar och coachning.