Strukturerat energi- och klimatarbete

Ni får en analys av hur cirkulär er verksamhet är i dagsläget. Vi hjälper också till med rådgivningkring hur design och materialval kan påverka era produkters hållbarhet och cirkularitet. Ni fårockså stöd i hur er affärsmodell kan bli mer cirkulär.

Hur kan ni använda det?

  •  Ni kan designa och tillverka produkter med ökad livslängd där designen ger möjlighet till återanvändning och slutligen återvinning av produkten
  • Ni kan hålla kvar produkter och material i ett kretslopp vilket minskar resursanvändningen och minimerar avfallsmängderna
  • Ni kan utveckla nya tjänster, t.ex. produkter som tjänst
  • Ni kan anpassa affärsmodeller till de nya, så kallade hållbara eller cirkulära, produkterna

Så skapar det värde för er!

  • Ni attraherar fler kunder genom att erbjuda mer hållbara och cirkulära produkter
  • Ni stärker er konkurrenskraft
  • Ni minskar era kostnader
  • Ni minskar er klimatpåverkan och era CO2-utsläpp