Grön profilering

Ni får en kartläggning av vad ni gör idag som stödjer hållbarhet. Vi hjälper också till med att analysera er målgrupp och hur ni ska kommunicera med dem och får förutsättningar för att bygga ett hållbartvarumärke och kommunicera hållbarhet.

Hur kan ni använda det?

  • Genom att synliggöra det hållbarhetsarbete ni redan har igång kan ni påverka era affärsmöjligheter och ert varumärke

Så skapar det värde för er!

  • Ni stärker ert varumärke och genom det er attraktionskraft hos nya kunder och medarbetare
  • Ni synliggör ert hållbarhetsarbete och drar nytta av det i marknadsföringen
  • Ni ökar stoltheten för ert företag hos era medarbetare