Reserådgivning

Ni kan nu få stöd i att arbeta med hållbara tjänsteresor och arbetspendling. Varför ska vi arbeta med dessa frågor kanske ni tänker? Jo, till exempel i Stockholms län så anser 86 % av invånarna att det är viktigt/mycket viktigt att företag arbetar aktivt med att minska de anställdas bilresande.

Men det kostar säkert mycket? Faktiskt inte. Ett företag som aktivt arbetar med sina tjänsteresor och arbetspendling sparar pengar genom till exempel smartare fordonsstruktur, effektivare mötesformer och hälsosammare och friskare personal. Telia har infört resfria möten som standard i sin organisation och sparar genom detta 230 miljoner per år.

Vår reserådgivning går ut på att vi gör en grundlig undersökning av hur resandepotentialen ser ut hos er arbetsplats. Ni kan sedan välja mellan olika åtgärder för ökat hållbart resande från vårt småländska smörgåsbord. När ni valt vilka insatser ni vill fokusera på så erbjuder vi information och stöd kring dessa. Vill ni även ha hjälp med att implementera åtgärderna så hjälper vi även till med detta.

Reserådgivningen kostar 5.000 kr (exkl. moms) med ett kostnadsfritt första informationsmöte. Vill ni även ha hjälp med resvaneundersökning, åtgärdsplan och implementering så blir priset 10.000 kr (exkl. moms).

Exempel på reserådgivning:

  • Resfria möten
  • Hållbart resande-utbildning
  • Mötes- och resepolicy
  • Samåkningsalternativ
  • Cykelpool/bilpool
  • Cykelbibliotek
  • Informationsmaterial
  • Personalförmåner
  • Stärka varumärket