Om projektet

I mars 2017 startades vårt stora hållbart resande-projekt "Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt Jönköpings län”. Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av energieffektiva samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköping. Projektet löper till juli 2020 och finansieras till största delen av Europeiska regionala utvecklingsfonden.